Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

U sustav će se postupno uključivati završeni programski moduli, a tako će se proširivati i ovaj sustav uputa. Trenutno su u sustavu dostupni sljedeći programski moduli:

te sljedeća programska sučelja, namijenjena programskom pristupu drugih sustava:

...