Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

CroRIS je novi nacionalni informacijski sustav - Informacijski sustav znanosti Republike Hrvatske. Akronim CroRIS dolazi od engleskog naziva: Croatian Research Information System.

Vlasnik CroRIS-a i podataka u njemu je Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH (MZO). 

CroRIS objedinjuje veliku količinu informacija o znanstveno-istraživačkom radu u Hrvatskoj: o znanstvenicima, ustanovama, projektima, istraživanjima, publikacijama, proizvodima, patentima, opremi, njezinu korištenju itd. Sustav je nastao u okolini u kojoj dio ovih informacija već postojao, ali je bio samo djelomično povezan te je dijelom potpuno integrirao neke postojeće sustave i programska rješenja, a dijelom se povezao s drugima, uključujući i međunarodne. Više informacija o CroRIS-u i planu razvoja sustava se može vidjeti na stranicama projekta: https://www.srce.unizg.hr/croris

...