Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Pokrenuti poslužitelj možete zaustaviti i izbrisati sve vaše podatke odabirom FILE→Hub Control Panel, Stop My Server.

Korisničko sučelje upravljanja JupyterLab servisom

...

Puh - Pohrana i upravljanje podacima

Pristup PUHPuh-u moguć je iz JupyterLab Terminala pomoću naredbe puh. Lozinka . Terminalu pristupate pomoću izbornika File → New → Terminal. Lozinka za pristup preuzima se na web staranici PUH-a odabirom Settings → Security → Create new app password. 

Code Block
languagebash
[jupiter@jhub-korisnik tmp]$ puh
Username:
Password:

[jupiter@jhub-korisnik tmp]$ cd ~/puh/
[jupiter@jhub-korisnik puh]$

...