Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Dodatno, dostupna je i platforma RStudio Server za programski jezik R.

Detaljnije upute za rad s JupyterLab servisima: https://jupyterlab.readthedocs.io/en/latest/user/interface.html.

Prijava

Prijava za korištenje JupyterLab servisa obavlja se putem web portala: https://www.cro-ngi.hr/prijava/isabella/projects/create.

U zahtjevu potrebno je ispuniti samo opći dio i odabrati uslugu JuypterLab servisi. Više Pročitajte više o prijavi na web stranci https://wiki.srce.hr/display/CRONGI/Kako+dobiti+pristup+HTC+Cloudu.

Pristup

Usluga JupyterLab servisi dostupna je na web stranicihttps://jupyter.cro-ngi. hr/. Prijava se obavlja korištenjem elektroničkog identiteta AAI@EduHr.

Nakon prijave JupyterLab servis pokrećete tipkom Start, a ako je poslužitelj već pokrenut korak se preskače. Za odabir slike i resursa JupyterLab servisa odaberite Advanced options.

Korisničko sučelje pokretanje JupyterLab servisa i odabir dodatnih opcijaImage Modified

Po izradi poslužitelja bit će dostupna upravljačka ploča:
Upravljačka ploča JupyterLab serivsaImage Modified

Resursi

Korisnici na raspolaganju imaju:

...

Pokrenuti poslužitelj možete zaustaviti i izbrisati sve vaše podatke odabirom FILE→Hub Control Panel, Stop My Server.

Korisničko sučelje upravljanja JupyterLab servisomImage Modified

PUH - Pohrana i upravljanje podacima

Pristup PUH-u moguć je iz JupyterLab Terminala pomoću naredbe puh. Lozinka za pristup sustavu PUH preuzima se na stranici https://puh.srce.hr/settings/user/security web staranici PUH-a.

Code Block
languagebash
[jupiter@jhub-korisnik tmp]$ puh
Username:
Password:

[jupiter@jhub-korisnik tmp]$ cd ~/puh/
[jupiter@jhub-korisnik puh]$

...