Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 1. Opisati nastavni program za sljedeću akademsku godinu.
  1. Evidentirati obvavezne predmete https://wiki.srce.hr/display/TUT/Predmet+u+semestru+za+element+strukture+studija, kao i
  2. grupe izbornih predmetahttps://wiki.srce.hr/display/TUT/Grupe+izbornih+predmeta
 2. Evidentirati pravila za upis više nastavne godine (Prozor Pravila za upis više nastavne godine). https://wiki.srce.hr/pages/viewpage.action?pageId=1671897
 3. Evidentirati granice bodova za upis semestra (Prozor Granice bodova pri upisu semestra) https://wiki.srce.hr/display/TUT/Granice+bodova+pri+upisu+semestra
 4. Provjeriti Preduvjete za upis i polaganje predmeta (Prozor Preduvjeti za upis/polaganje predmeta) https://wiki.srce.hr/display/TUT/Preduvjeti+za+upis+i+polaganje+predmeta
 5. Evidentirati Parametre studija u akademskoj godini (Prozor Parametri studija u akademskoj godini) https://wiki.srce.hr/display/TUT/Parametri+studija+u+akademskoj+godini
 6. Zaključati nastavni program (Prozor Zaključavenje/otključavanje nastavnog programa) https://wiki.srce.hr/pages/viewpage.action?pageId=1671905
 7. Provjeriti te evidentirati podatke u prozoru Akademski kalendar;
  1. održavanje nastave (Kartica Dani ovisni o rednom broju semestra,  vrsta dana 2) Akademski kalendar - izbornik Nastavni plan#izbornikNastavniplan-Daniovisniorednombrojusemestra
  2. upis u tekuću ili sljedeću nastavnu godinu (Kartica Dani neovisni o rednom broju semestra, vrste dana 10 i 20) Akademski kalendar - izbornik Nastavni plan#izbornikNastavniplan-Danineovisniorednombrojusemestra
  3. upis predmeta iz više nastavne godine za tekuću ili sljedeću akademsku godinu ( Kartica Dani ovisni o rednom broju semestra, vrsta dana 22 i 23)
  4. upis izbornih predmeta za tekuću ili sljedeću akademsku godinu (Kartica Dani ovisni o rednom broju semestra, vrste dana 16 i 17).

...