Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  1. Ručni način: Nakon postavljanja rada/članka na Hrčak, u sučelju za unos podataka o broju/sveščiću će pored tog rada biti vidljiv stupac DOAJ XML. Pritiskom na opciju Izvoz u tom stupcu kreirat će se XML datoteka koju je potrebno pohraniti na svoje računalo, a potom istu datoteku postaviti unutar sučelja za unos podataka u bazi DOAJ.

  2. Automatski način: U bazi DOAJ je potrebno generirati DOAJ API ključ (za detalje o postupku, molimo, konzultirajte web-stranice baze DOAJ), a potom taj API ključ unijeti u polje DOAJ API ključ u sučelju za unos podataka o časopisu. Kada je DOAJ API ključ unesen u Hrčak, pored svakog unesenog rada/članka bit će vidljiv još jedan stupac DOAJ. Pritiskom na opciju pošalji (ili obnovi), podaci o tom radu će automatski biti poslani u DOAJ.
Note
iconfalse

Preuzimanje podataka iz DOAJ-a te uvoz u Hrčak nije mogućemoguć.