Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  1. Ručni način: Nakon postavljanja rada/članka na Hrčak, u sučelju za unos podataka o broju/sveščiću će pored tog rada biti vidljiv stupac DOAJ XML. Pritiskom na gumb za izvoz Gumb za izvoz(u novom sučelju Hrčka) kreirat će se XML datoteka koju je potrebno pohraniti na svoje računalo, a potom istu datoteku postaviti unutar sučelja za unos podataka u bazi DOAJ.

  2. Automatski način: U bazi DOAJ je potrebno generirati DOAJ API ključ* putem upravljačke ploče za izdavače (https://doaj.org/publisher/), a potom taj API ključ unijeti u polje DOAJ API ključ u sučelju za unos podataka o časopisu. Kada je DOAJ API ključ unesen u Hrčak, pored svakog unesenog rada/članka unutar DOAJ stupca bit će vidljiv dodatni gumb za slanje (ili obnovu)Gumb za uvoz. Pritiskom na gumb za slanje (ili obnovu) Gumb za uvoz, podaci o tom radu će automatski biti poslani u DOAJ.
    Razmjena podataka Hrčak - DOAJ

...