Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Kod unošenja naslova i sažetaka u bazu Hrčka, podržane su formule izražene putem LaTex formata i to u sljedećim oblicima: 

\[LaTex kod\]

\(LaTex kod\)

Prvi format -\[..\] služi za prikaz formule izvan teksta (izdvojeni blok), dok je drugi -\(..\) namijenjen za prikaz formula u samom tekstu.

Npr.:

No Format
The mass-energy equivalence is described by the famous equation \(E=mc^2\) discovered in 1905 by Albert Einstein.
The well known Pythagorean theorem \[x^2 + y^2 = z^2\] was proved to be invalid for other exponents. 
The binomial coefficient is defined by the next expression: \[\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}\] 

Primjeri preuzeti s: https://www.sharelatex.com/learn/Mathematical_expressions

Matematičke furmule se procesiraju korištenjem biblioteke MathJax pa se detalji oko podržanih pronaći na stranicama proizvođača. Iako biblioteka podržava i ostale oblike uključivanja jednadžbi u tekst ($$, $..), korištenje istih nije preporučljivo, te se ne jamči ispravan prikaz ukoliko se isti koriste u tekstu.