Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  1. Trenutni administrator časopisa može dodati novog administratora putem sučelja na adresi: https://hrcak-admin.srce.hr/admin/. Na lijevoj stranicu stranici sučelja nalazi se odjeljak Urednici u okviru kojeg postoje opcije za dodavanje, promjenu ili brisanje administratora.

  2. Ako trenutni administrator to ne može učiniti, potrebno je dostaviti ovjereni dopis u elektroničkom obliku na adresu hrcak@srce.hr. Dopis mora sadržavati sljedeće podatke o administratoru: ime, prezime, adresu elektroničke pošte i broj telefona.

...