Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


Pretraživanje priručnika 

Page Tree Search

O priručniku

Priručnik za nastavnike (Moodle 3.7) namijenjen je nastavnicima – korisnicima Sustava za e-učenje Merlin koji održava Centar za e-učenje Sveučilišnoga računskog centra Sveučilišta u Zagrebu. Priručnik na jednostavan i pregledan način pomaže nastavnicima i suradnicima u pregledu i razumijevanju osnova e-učenja i korištenja Sustavom za e-učenje Merlin kroz 18 poglavlja.

Poglavlje Sustav za e-učenje Merlin ukratko opisuje sam sustav kao i alate koji su u sustavu Merlin dostupni nastavnicima i studentima za uređivanje e-kolegija. Navodi razloge zbog kojih bi nastavnik trebao otvoriti e-kolegij na sustavu Merlin, opisuje postupak prijave u sustav i odjave iz sustava. U ovome poglavlju je još prikazan izgled korisničkoga sučelja sustava Merlin, opisan postupak ažuriranja osobnih podataka korisnika te dostupna pomoć korisnicima.

U poglavlju E-kolegij opisan je način podnošenja zahtjeva za otvaranje e-kolegija na sustavu Merlin, postupak organizacije sadržaja e-kolegija, odabira postojećih e-kolegija kao i arhiviranih e-kolegija iz prethodnih akademskih godina čime se pomaže korisniku pri snalaženju u sustavu. U ovome poglavlju opisan je još i postupak uređivanja postavki e-kolegija, upis korisnika u e-kolegij te objava vijesti putem foruma Obavijesti.

Poglavlje Korisnici e-kolegija opisuje uloge koje je u e-kolegiju moguće dodijeliti pojedinom korisniku kao i ovlasti koje ima pojedina uloga, način izrade grupa u e-kolegiju, upis korisnika u grupe kao i podjela cijeloga e-kolegija ili pojedinih aktivnosti u grupe. Ukratko se opisuje sustav komunikacije u sustavu Merlin putem pojedinačnih ili grupnih poruka.

U poglavlju Zajedničke postavke blokova, resursa i aktivnosti opisan je postupak dodavanja blokova, resursa i aktivnosti u e-kolegij, opisana je njihova osnovna namjena te neke od njihovih zajedničkih postavki (alati za uređivanje teksta, mogućnost Povuci i ispusti, ograničenje dostupnosti i administracija datoteka).

U poglavlju Blokovi opisana je osnovna namjena blokova, način njihova dodavanja u e-kolegij te su pobrojani i opisani neki od najčešće korištenih blokova u e-kolegijima u sustavu Merlin.

U poglavlju Resursi naveden je popis svih dostupnih resursa u sustavu Merlin, njih ukupno 6, te je za svaki pojedini resurs opisan način korištenja u e-kolegiju kao i mogućnost primjene u nastavi.

U poglavlju Aktivnosti naveden je popis svih dostupnih aktivnosti u sustavu Merlin, njih ukupno 25, te je za svaku pojedinu aktivnost opisan način korištenja u e-kolegiju, kao i mogućnost primjene u nastavi.

Poglavlje Izrada pitanja za testove bavi se izradom i organizacijom online baze pitanja te vrstama pitanja dostupnih u sustavu Merlin kao i njihovim pojedinačnim postavkama.

U poglavlju Test opisuje se način izrade testova za provjeru i/ili samoprovjeru znanja, uređivanje testa, ocjenjivanje testa i postupak analize rezultata testa.

Poglavlje Ocjene bavi se izračunom ocjena studenata u e-kolegiju, bilo da se radi o pojedinim aktivnostima, grupi aktivnosti ili ukupnoj ocjeni e-kolegija.

Poglavlje Ishodi učenja bavi se implementacijom ishoda učenja u sustav Merlin, povezivanjem ishoda s aktivnostima te vrednovanjem ishoda učenja u Ocjenama.

Poglavlje Izvještaji opisuje načine pregleda aktivnosti sudionika e-kolegija putem izvještaja o aktivnosti te putem dodatnih izvještaja, dovršenost e-kolegija i dovršenost aktivnosti, u slučajevima kad je u e-kolegiju omogućeno praćenje dovršenosti e-kolegija.

U poglavlju Značke opisan je način izrade nove značke, dodjeljivanje znački studentima kao i mogućnost prijenosa znački u druge sustave.

Poglavlje Sigurnosna kopija opisuje postupak izrade sigurnosne kopije e-kolegija ili pojedinoga dijela, unos podataka iz sigurnosne kopije (Restore e-kolegija) te kopiranje pojedinih modula iz jednoga e-kolegija u drugi.

Poglavlje Povezivanje sustava Merlin i ISVU-a opisuje postupak upisa studenata iz ISVU-a u e-kolegij na sustavu Merlin te upis studenata u grupe iz ISVU-a. U ovom poglavlju opisan je i postupak izvoza ocjena iz e-kolegija u ISVU te pregled ocjena u ISVU-u.

Poglavlje Povezivanje sustava Merlin i e-portfolio opisuje način pristupa sustavu e-portfolio iz sustava Merlin te izvoz podataka iz sustava Merlin u e-portfolio.

Poglavlje Pristup virtualnoj sobi za webinare kroz sustav za e-učenje Merlin opisuje postupak otvaranja virtualne sobe za webinare unutar e-kolegija u sustavu za e-učenje Merlin. Opisan je i postupak dodjele uloga u sobi za webinare te način snimanja webinara i uređivanja snimke.

U poglavlju Prilozi navodi se poveznica na najčešće postavljana pitanja o sustavu Merlin te objašnjenje većine ikona koje se pojavljuju na korisničkome sučelju.Note
iconfalse

Upute za korištenje digitalnog priručnika.pdf


Note
iconfalse

Ovo djelo dano je na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje – Nekomercijalno – Dijeli pod istim uvjetima 4.0 međunarodna.

Licenca je dostupna na stranici: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/.Note
iconfalse

Upute za Moodle 3.7 (eng) - Moodle.org
Note
titleNapomena:

Na slikama u priručniku većina poveznica prikazana je u sivoj boji, međutim trenutno na sustavu Merlin poveznice su plave boje.


Određeni broj animacija izrađen je za prethodne inačice sustava Moodle 3.5 i 3.1, no većina funkcionalnosti je ista kao i u trenutnoj inačici Moodle 3.7.