Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Prilikom dodavanja novog članka, pri vrhu stranice ćete primijetiti karticu "XML rada", koja služi za postavljanje DOCX datoteke članka i automatsku izradu JATS XML-a rada. Karticu je moguće otvoriti tek kada se spreme obavezne informacije o novom članku.

...