Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Sažetak
  Unosi se sažetak na odabranom jeziku. Unos sažetka za znanstvene i stručne radove je obavezan! U sažetak se također mogu unositi formule putem LaTex formata.

 • Ključne riječi
  Unose se ključne riječi na odabranom jeziku. Ključne riječi je nužno razdvojiti znakom točka-zarez ( ; )

 • Stranice od - do
  Unose se početna i završna stranica rada. Ako je rad na hrvatskom jeziku te na engleskom jeziku ima samo sažetak, nije potrebno unositi broj stranica za englesku verziju.
  Brojevi stranica mogu se unijeti u sljedećim oblicima:
  • arapski rimski brojevi, npr. 1I-10Xrimski
  • arapski brojevi, npr. I1-X10
  • oznake, npr. A1-A10 ili B1-B10... ili Z1-Z10

(warning) Ako se brojevi stranica unutar istog broja/sveščića unose u različitim oblicima, poredak radova će biti sljedeći:
1. Radovi čije su stranice označene rimskim brojevima
2. Radovi čije su stranice označene arapskim brojevima
3. Radovi čije su stranice označene oznakama

 • Datoteka
  Postavljanje cjelovitog rada u PDF-u je obavezno. Svaka kartica za unos metapodataka na odabranom jeziku sadrži jedno polje za upload dokumenta.
  (warning) Ako je odabran hrvatski i engleski jezik, u svakoj kartici za unos metapodataka prikazat će se polje za upload rada. Ako ne postoji engleska verzija, u to polje nije potrebno ništa uploadati!
  (warning) U ovo se polje postavlja isključivo PDF pojedinog rada te se ne smije postaviti PDF cjelovitog sveščića!

...