Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Za prijavu je potrebno kliknuti na gumb Prijava:

 Image RemovedImage Added

Administrator odabire hoće li se prijaviti u sučelje putem svojeg AAI@EduHr elektroničkog identiteta, Google identiteta, Facebook, Twitter ili LinkedIn korisničkog računa, te upisuje vlastite pristupne podatke ovisno o odabranome. Zabranjeno je dijeljenje identiteta koji se koristi za pristup sučelju za administriranje Hrčka s drugim osobama (dijeljenje korisničke oznake i lozinke).

...