Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Sveučilišni računski centar - Srce je razvio informacijski sustav Mozvag i Mozvag 2 za podršku postupku vrednovanja studijskih programa i vanjskoj neovisnoj periodičnoj prosudbi sustava osiguravanja kvalitete visokih učilišta.

Info
Info

Informacijski sustav Mozvag sastoji se od samostojećih modula koje koriste djelatnici AZVO-a i visoka učilišta:

 • Mozvag Studijski programi
 • Mozvag Audit
 • Mozvag Visoka učilišta

i web aplikacije:

Informacijski sustav MozvagImage Removed

Informacijski sustav Mozvag 2 nastao je za potrebe novog ciklusa reakreditacije visokih učilišta - pokrenutog 2017. godine. Sustav se sastoji od samostojećih modula koje koriste djelatnici AZVO-a i visoka učilišta:

 • Mozvag 2 AZVO
 • Mozvag 2 Visoko učilište

Podaci ustanova će biti prebačeni iz sustava Mozvag u sustav Mozvag 2 prema rasporedu kojeg određuje AZVO.

Info

Informacijski sustav Mozvag sastoji se od samostojećih modula koje koriste djelatnici AZVO-a i visoka učilišta:

 • Mozvag Studijski programi
 • Mozvag Audit
 • Mozvag Visoka učilišta

i web aplikacije:

Informacijski sustav MozvagImage Added