Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Info
Sustav za potporu postupku vrednovanja studijskih programa sastoji se od 3 modula:

Image RemovedImage Added

Moduli Mozvag su samostojeće aplikacije, dok je modul Mozir web aplikacija.

Info
Sustav za potporu vanjskoj neovisnoj periodičnoj prosudbi sustava osiguravanja kvalitete visokih učilišta sastoji se od 3 modula:

Image RemovedImage Added

Moduli Mozvag su samostojeće aplikacije, dok je modul Moosik web aplikacija.

...