Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Vlada Republike Hrvatske je u srpnju 2004. godine osnovala Agenciju za znanost i visoko obrazovanje (AZVO) u cilju unaprijeđenja osiguranja kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti u Republici Hrvatskoj. Agencija samostalno i neovisno obavlja poslove u sklopu djelokruga i nadležnosti utvrđenih Zakonom o ustanovama, Zakonom o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju, te drugim propisima koji uređuju područja iz djelokruga rada Agencije. Osnovna djelatnost Agencije je organiziranje i provođenje stručnih poslova pri vrednovanju znanstvene djelatnosti i visokog obrazovanja, obavljanje poslova vezanih uz priznavanje diploma i kvalifikacija, te obavljanje drugih poslova, sukladno nadležnim propisima.

...