Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • SZ - zahtjev za upis standarda zanimanja
  • SKOMP - zahtjev za upis skupa kompetencija
  • SK - zahtjev za upis standarda kvalifikacije
  • SIU - zahtjev za upis ishoda učenja
  • PROGRAM SK - zahtjev za upis programa za stjecanje kvalifikacije
  • ST VRED SIU - zahtjev za upis programa za stjecanje i vrednovanje skupa ishoda učenja
  • VRED SIU - zahtjev za upis programa za vrednovanje skupa ishoda učenja.

Image RemovedImage Added

Slika 1. Prikaz zaključenog zahtjeva

...


Odabirom iz popisa zaključenih zahtjeva prikazuju se detalji zahtjeva. Nad zaključenim zahtjevima više ne mogu raditi nikakve akcije.

...

Slika 2. Podaci o zahtjevu

...