Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
 1. Uvodnik (Editorial)
  Obično kratak članak koji donosi mišljenje ili stav. Često ga, ali ne uvijek, piše neki član redakcije (Iako uvodnik može sadržavati neki stav redakcije, danas su uvodnici sve više kratki, kritički osvrti na neku znanstvenu temu ili na neki rad koji se objavljuje u istom broju časopisa).

 2. Izvorni znanstveni članak (Original scientific paper)
  Izvorni znanstveni rad sadrži neobjavljene rezultate izvornih znanstvenih istraživanja, a znanstvene su informacije izložene tako da se točnost analiza i izvoda, na kojima se rezultati temelje, može provjeriti. Obavezna recenzija.

 3. Kratko priopćenje (Short communication, Note)
  Izvorni znanstveni rad koji sadrži dotada neobjavljene rezultate kratkog ali završenog znanstvenog istraživanja, ili prikazuje kraći segment istraživanja u tijeku (ako se taj segment može tretirati kao završena cjelina) ili opisuje originalnu laboratorijsku metodu. Obavezna recenzija.

 4. Prethodno priopćenje (Preliminary communication)
  Sadrži dotad neobjavljene preliminarne rezultate znanstvenog istraživanja koje je u tijeku i koje je poželjno brzo objaviti. Ne mora nužno imati dovoljno pojedinosti za ponavljanje i provjeru rezultata. Obavezna recenzija.

 5. Pregledni rad (Review article)
  Pregledni rad znanstveni je rad što sadrži izvoran, sažet i kritički prikaz jednog područja ili njegova dijela u kojemu autor aktivno djeluje. Mora biti istaknuta uloga autorova izvornog doprinosa u tom području s obzirom na već publicirane radove te pregled tih radova. Pregledni rad sadrži i najnovije informacije o trenutačnom stanju razvoja i usmjerenja (tzv. state-of–the-art reviews). Može ih pisati jedan ili skupina autora i obično se pišu na zamolbu urednika. Obavezna recenzija.

 6. Stručni rad (Professional paper)
  Sadržava već poznate, objavljene rezultate znanstvenoga istraživanja i težište usmjerava na njihovu primjenu u praksi ili na njihovo širenje (obrazovna svrha). Stručni rad sadrži korisne priloge iz područja struke koji nisu vezani uz izvorna autorova istraživanja, a iznesena zapažanja ne moraju biti novost u struci. Moraju biti napisani na sustavan i razumljiv način, u skladu s čitateljskim profilom.
  Ovdje se uvrštavaju i radovi za koje još nemamo hrvatski naziv, a engleski je "Featured article". To je sažet i kritičan pregled odabrane vruće teme. Mora biti razumljiv i nespecijalistima toga područja. Obično uredništvo naručuje takve priloge. Obavezna recenzija.

 7. Izlaganje sa skupa (Conference paper)
  Izlaganje sa znanstvenog skupa, prethodno referirano na takvom skupu, mora biti objavljeno u obliku cjelovitog članka. Recenzija nije obvezna, ali je poželjna.

 8. Sažetak sa skupa (Meeting abstract)
  Sažetak (kratak ili proširen) s nekog znastvenog ili stručnog skupa (kongresa, simpozija, konfrenciie , itd. ) Recenzija nije obvezna, ali je poželjna.

Dodatni prilozi (obično bez sažetaka i bez recenzije)

 1. Životopis (Curriculum vitae)
  Životopis značajnih domaćih ili inozemnih znanstvenika.

 2. Esej (Essay)
  Kratak osvrt na neku temu s iznošenjem promišljanja autora, često na osnovu osobnog iskustva i doživljaja istog.

 3. Bibliografija (Bibliography)
  Popis radova (knjiga, članaka, patenata itd.) na određenu temu, određenog autora i dr.

 4. Vijest (News)
  Nova informacija o određenim, aktualnim događajima.

 5. Crtice (Reminiscence)
  Kratak osvrt s osobnim zapažanjima na sadašnji ili prošli događaj.

 6. In memoriam, Nekrolog (In memoriam, Obituary)
  Obavijest o nečijoj smrti koja uobičajeno sadrži kratku biografiju.

 7. Recenzija, Prikaz (Book Review)
  Kritički prikaz knjige.

 8. Pismo uredniku (Letter to the Editor)
  Prostor predviđen za iznošenje drugačijih znanstvenih stavova ili razmjenu različitih mišljenja u vezi rada tiskanog u časopisu.

 9. Ispravak (Erratum)
  Ispravak grešaka iz prethodnog broja.

 10. Zahvala (Acknowledgement)
  Izjava zahvale za nešto ili nekome.

 11. Kazalo (Index)
  Abecedni popis imena osoba ili predmeta s podatkom o stranicama na kojima se pojavljuju. (Kazalo sveska/volumena ili sveščića/broja časopisa).

 12. Ostalo (Other)
  Radovi koje nije moguće razvrstati unutar nijednog od gore navedenih tipova.