Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Na Studomat kiosku ili Studomatu na visokom učilištu (posebno prilagođeno računalo na ustanovi) student ima opciju ispisa potvrde. Na tom istom računalu student nema mogućnost korištenja opcije E-zapis o statusu studenta (e-Građani). Studentu je ponuđena i opcija Zahtjev za izdavanjem potvrda s elektroničkim pečatom omogućuje studentu koja omogućuje da putem Studomata preda zahtjev za izdavanjem potvrde s elektroničkim pečatom. Također je takve zahtjeve moguće pregledavati pomoću opcije Pregled zahtjeva za izdavanjem potvrda s elektroničkim pečatom.

...