Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Section
Column
width70%

 

Za studenta koji ostvaruje neki od programa cjeloživotnog učenja izvan matičnog visokog učilišta, evidentiraju se detalji boravka na partnerskoj ustanovi:

Student - JMBAG studenta

Paralelni studij - Studij uz koji se veže program

(polje Paralelni studij),
 • Redni broj boravka
 • Da li je student odlazni ili dolazni

  Student je - dolazni ili odlazni (u odnosu na visoko učilište)

  Partnerska institucija - Institucija na koju ili s koje student dolazi/odlazi

  Program - Program u okviru kojeg se ostvaruje boravak

  Polja Datum rješenja i Broj rješenja će omogućiti da se boravak poveže s odgovarajućim dokumentom (za sada se to polje ostavlja praznim).

  Rbr. boravka, Razina i vrsta studija, Zadnji upisani studij/smjer i Vrsta programa - vrijednosti u poljima se ne mogu unositi i mijenjati ali se mogu koristiti prilikom dohvata podataka.

  Column
  width30%
  Panel
  titleNa ovoj stranici nalazi se:
   
  Table of Contents

  ...


  Slika 7. Primjer izgleda podataka u prozoru Boravak studenta izvan matičnog VU za studenta koji je "Dolazni"