Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 1. Radovi
  • Standardni termin mogućih radova je svaki četvrtak 06:00-08:00. U slučaju potrebe, moguće su iznimke od ovog termina.
  • U ovom kalendaru objavljujemo ternine radova kod kojih će doći do prekida usluge korisnicima, ili su prekidi mogući.
 2. Obrazovne aktivnosti
  • u kalendaru se nalaze termini održavanja obrazovnih programa Srca: tečajevi, radionice, webinari
 3. Događanja
  • U kalendaru se nalaze termini događanja u organizaciji Srca kao što su to Razgovori u Srcu, Srce Cafe, konferencije i druga, a uključuju i online događanja
 4. Obilasci podatkovnih centara
  • U kalendaru se nalaze termini dogovorenih obilazaka podatkovnih centara Srca


 1. Maintenance
  • The standard timeframe for possible maintenance is every Thursday 06:00-08:00. In case of need, exceptions to this timeframe are possible.
  • In this calendar, we publish the maintenance timeframes where service to users will be interrupted, or interruptions are envisaged.
 2. Educational activities
  • The calendar icludes includes dates of Srce SRCE educational activities: courses, workshops and webinars.
 3.  Events
  • The calendar includes dates of events organized by SRCE, such as Conversations in SRCE, Srce Cafe, and conferences, and also includes online events

 4. Data centres tours
  • The calendar includes dates of arranged tours to SRCE data centres 


...