Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

U aplikaciji ISVU Studiji i studenti, prozoru Grupe izbornih predmeta može se evidentirati napomena za pojedini izborni predmet u izbornoj grupi koja će se prikazivati na Studomatu prilikom upisa izbornih predmeta iz te izborne grupe. Na Studomatu će se uz pojedini izborni predmet za kojeg je evidentirana napomena prikazivati ikona prikazana na Slici 45.

Image RemovedImage Added

Slika 45. Napomena uz izborni predmet 

...

Klikom na ikonu, studenti dobivaju dodatne informacije i napomene vezane uz upis izbornog predmeta (Slika 46).

Image RemovedImage Added
Slika 46. Tekst napomene uz izborni predmet

...