Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Tjedni plan nastave nije moguće kopirati iz aktualne akademske godine u aktualnu akademske godine. Prilikom pokušaja ovakvog kopiranja, korisniku će se javiti upozorenje (Slika 7).

Image RemovedImage Added

Slika 7. Upozorenje prilikom pokušaja kopiranja tjednog plana nastave iz iste akademske godine

...