Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Nakon odabira izvještaja, potrebno je definirati interval za koji se želi pokrenuti izvještaj o realiziranoj nastavi na predmetu.

Slika 5. Parametri ispisa


Image Modified

Image Modified

Slika 6.1.  Izvještaj o realiziranoj nastavi na predmetu (norma sati)Slika 6.2. Izvještaj o realiziranoj nastavi na predmetu (radni sati)


Podaci koji se ispisuju u izvještaju o realiziranoj nastavi na pojedinom predmet/ukatedri/smjeru u zadanom periodu:

...