Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Nakon potpisanog Ugovora, dekan visokog učilišta imenuje ISVU koordinatora na ustanovi. Obrazac za imenovanje možete preuzeti Imenovanja i razrješenja koordinatora za ISVUpreuzeti ovdje imenovanje/razrjesenje.rtf.

Note
iconfalse

Sve osobe imenovane za rad s ISVU-om moraju potpisati Izjavu o čuvanju tajnosti podataka koja služi u svrhu zaštite Visokog učilišta od neovlaštenog raspolaganja tajnim podacima i ne može se koristiti u druge svrhe.

Izjava o čuvanju tajnosti podataka ostaje na visokom učilištu, a Imenovanje koordinatora, potpisano i ovjereno od strane čelnika ustanove, treba poslati poštom ISVU Centru potpore koji djeluje u Srcu, koji će na temelju imenovanja dodijeliti ovlasti ISVU koordinatoru na ustanovi.

...