Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Ustanova treba imati LDAP imenik u sustavu AAI@EduHr i sve osobe koje će koristiti ISVU trebaju imati elektronički identitet u imeniku. Više o imeniku možete pronaći na http://www.aaiedu.hr .

Imenovanje

...

koordinatora za rad s ISVU

Nakon potpisanog Ugovora, dekan visokog učilišta imenuje ISVU koordinatora na ustanovi. Obrazac za imenovanje možete preuzeti Imenovanja i razrješenja koordinatora za ISVU.rtf.

Note
iconfalse

Sve osobe imenovane za rad s ISVU-om moraju potpisati Izjavu o čuvanju tajnosti podataka koja služi u svrhu zaštite Visokog učilišta od neovlaštenog raspolaganja tajnim podacima i ne može se koristiti u druge svrhe.

Izjava o čuvanju tajnosti podataka ostaje na visokom učilištu, a Imenovanje koordinatora, potpisano i ovjereno od strane čelnika ustanove, treba poslati poštom ISVU Centru potpore koji djeluje u Srcu, koji će na temelju imenovanja dodijeliti ovlasti ISVU koordinatoru na ustanovi.

...