Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Klijent-server moduli su Studiji i studenti, Poslijediplomski studiji, Ispiti, Isvu koordinator, Kadrovi, Raspored sati i  i Razredbeni postupak. Takve module potrebno je instalirati na korisnikovo računalo. Moguće ih je koristiti samo na računalima čija je internetska adresa registrirana u bazi podataka ISVU-a, zbog povećane sigurnosti i zaštite sustava u cjelini.
  • Web moduli ne zahtijevaju instalaciju na korisnikovo računalo nego se koriste putem standardnih internetskih preglednika. Ti moduli su: Studomat, Skladište podataka, DISIS  i Nastavnički portal. Web module je moguće koristiti s bilo kojeg računala koje ima vezu na internet.

...