Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Opis pravila - polje koje služi kao tekstualni opis pravila (podaci evidentirani u ovome polju ne prikazuju se na Studomatu)

Postupak opisivanja nastavnog programa

...