Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • U prozoru Predmet evidentirati predmet.
 • Otvoriti prozor Grupe izbornih predmeta koji se nalazi u izborniku Nastavni program.
 • Pokrenuti akciju unosa.
 • Šifru izborne grupe sustav sam dodjeljuje i korisnik ju ne može mijenjati.
 • Upisati naziv izborne grupe koji će se pojavljivati u nastavnom programu i kojeg će vidjeti studenti.
 • Upisati kratak opis izborne grupe.
 • Definirati pravilo izborne grupe odabirom jednog od tri ponuđena pravila.
 • Upisati akademsku godinu od koje se grupa izbornih predmeta pojavljuje u nastavnom programu.
 • Definirati da li pravilo izborne grupe može biti zadovoljeno upisom predmeta na drugom upisanom dvopredmetnom studiju.
 • Definirati koji će se od uvjeta provjeravati prilokom prikaza studentima na Studomatu
 • Potvrditi akciju.

Image RemovedImage Added
Slika 4. Evidencija grupe izbornih predmeta 

...