Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Ukoliko student mora ponovno upisati predmet za koji je iskoristio dozvoljen broj upisa predmeta, neće moći obaviti upis putem Studomata i morat će se javiti u studentsku referadu, gdje se kroz aplikaciju ISVU Studiji i studenti može evidentirati upisni list bez obzira na pravila definirana u ovom prozoru.uz prethodno evidentirano Rješenje o ponovnom upisu predmeta

Ukupan broj upisa predmeta obuhvaća ekvivalentne predmete - Ekvivalentni predmet je novi predmet koji se predaje umjesto nekog starog predmeta. Ovi predmeti se tretiraju kao isti, te student koji je položio stari predmet ne mora polagati novi predmet. Ukoliko se neki predmet ukine i umjesto njega uvede novi ekvivalentni predmet, student koji mora ponovno upisati nepoloženi predmet koji se više ne predaje, umjesto njega će upisati ekvivalentni predmet.

...