Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Upis obavljen u cijelosti - nakon uplate koja pokriva dospjela zaduženja ako je u ovom polju postavljena vrijednost na Da, tada će se studentu, nakon uplate koja pokriva dospjela zaduženja, automatski postaviti vrijednost u polju Upis obavljen u cijelosti na Da, u prozoru Upis godine na visokom učilištu

- upisom pomoću Studomata brucoša koji ne plaća školarinu

Podaci u okviru ECTS bodovi potrebni za upis

Image Removed

...

- ako je u ovom polju postavljena vrijednost na Da, tada će se brucošima koji upisuju godinu na Studomatu, a ne plaćaju školarinu, automatski postaviti vrijednost u polju Upis obavljen u cijelosti na Da, u prozoru Upis godine na visokom učilištu

Podaci u okviru ECTS bodovi potrebni za upis

Image Added

Slika 3. Unos podataka u donji okvir prozora Parametri studija u akademskoj godini

...

Note
Prilikom ponovnog upisa predmeta na studentov zahtjev, broj izlazaka na ispit iz tog predmeta u sljedećoj akademskoj godini nastavlja se brojiti bez obzira na ponovni upis predmeta, odnosno brojač izlazaka na ispit se ne vraća na nulu.

Upisni list brucoša

Upis obavljen u cijelosti - nakon uplate koja pokriva dospjela zaduženja - ako je u ovom polju postavljena vrijednost na Da, tada će se studentu, nakon uplate koja pokriva dospjela zaduženja, automatski postaviti vrijednost u polju Upis obavljen u cijelosti na Da, u prozoru Upis godine na visokom učilištu

- upisom pomoću Studomata brucoša koji ne plaća školarinu - ako je u ovom polju postavljena vrijednost na Da, tada će se brucošima koji upisuju godinu na Studomatu, a ne plaćaju školarinu, automatski postaviti vrijednost u polju Upis obavljen u cijelosti na Da, u prozoru Upis godine na visokom učilištu

Podaci u okviru ECTS bodovi potrebni za upis

...