Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


SectionColumn
width70%

Sve operacije vezane uz akademski kalendar, dužnosti na visokom učilištu i raspored studenata u nastavne grupe obavljaju se pomoću opcija izbornika

Nastavni plan

70%
Column
widthColumn
width30%


Panel
titleU ovom izborniku:

Children Display...