Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Note
iconfalse

U prozoru Parametri studija u akademskoj godini je moguće definirati parametre 'Upis obavljen u cijelosti - nakon uplate koja pokriva dospjela zaduženja' i 'Upis obavljen u cijelosti - upisom pomoću Studomata brucoša koji ne plaća školarinu.

Jednom kada je upis obavljen u cijelosti nije dozvoljena izmjena vrijednosti ponovno na Ne, ali je moguće studentu dodati novi predmet ili obrisati, primjerice greškom dodan predmet.
Ukoliko se školarine vode kroz ISVU, studentima koji nisu platili 1. ratu školarine nije moguće postaviti da je upis obavljen u cijelosti.


Osvojeno ECTS bodova ukupno – ukupan broj osvojenih ECTS bodova (računaju se svi položeni predmeti, priznati ispiti i naknadno evidentirani položeni ispiti)

...