Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Odnosno, računa se kao (Uplata + Povrat) - (Zaduženje + Odobrenje), pri čemu u proračun ulaze sve transakcije.

Promjena školarine po rješenjima za prikazane godine i studij (kn) (U+P) -Zbroj iznosa dugovanja nastalih evidencijom Rješenja o promjeni školarine, za prikazanu akademsku i nastavnu godinu, na prikazanom paralelnom studiju. Podaci su prikazani i u eurima i u kunama.

...

Ukoliko se na visokom učilištu školarine vode kroz ISVU i računaju prema upisanim ECTS bodovima, prilikom evidencije upisnog lista (kroz aplikaciju ili putem Studomata) odabire se broj rata u kojima će se otplatiti školarina. Nakon odabira broja rata, za svaki predmet s upisnog lista nastaje zapis u okviru Školarine po upisanim predmetima, te se studenta zadužuje na ukupan iznos zaduženja izračunat prema upisanim predmetima, a broj zaduženja ovisi o odabranom broju rata.


Image RemovedImage Added

Slika 11. Školarine po upisanim predmetima

...

  • samo prikazanog studenta ili
  • sve dohvaćene studente.

Image RemovedImage Added
Slika 13. Ispisana obavijest

...