Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...


Slika 1. Prozor Evidencija školarine nakon učitane uplate


Info
Opciju za učitavanje uplata je moguće koristiti samo ako se koristi defaultni način generiranja poziva na broj, dakle onakav kakav je definiran uz Republici Hrvatskoj. Naime, PNB mora sadržavati šifru transakcije, jer je jedino na taj naćin moguće utvrditi ostale informacije o zaduženju koje se želi pokriti uplatom.

Obavijest sadrži podatak o nepodmirenom iznosu školarine na trenutni datum, kao i o PNB-u kojeg student mora koristiti prilikom plaćanja (Slika 2.).


Slika 2. Obavijest o nepodmirenom iznosu školarine

...


Slika 4. Prozor Odabir datoteke s xml dokumentom

 

  • Datoteka iz koje se učitavaju podaci mora imati točno određenu strukturu (primjer datoteke)

...