Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Predmetu iz kojeg je student prijavio ispit
  • Datumu roka i rednom broju izlaska na ispit
  • Terminu pismenog ispita
  • Ocjeni pismenog ispita
  • Terminu usmenog ispita
  • objavljenim Objavljenim obavijestima uz dani ispitni rok (prikazano na Slici 3). Pritiskom na strelicu prikazuje se objavljena obavijest uz dani ispitni rok.

...


Nakon što je student pristupio pismenom dijelu ispita, te su evidentirane i objavljene ocjene, student putem Studomata može vidjeti ocjenu pismenog.

Slika 5. Objavljene ocjene pismenog dijela ispita

Nakon izrade i objave rasporeda za usmeni dio ispita, student putem Studomata može dobiti informaciju o terminu usmenog ispita u koji je raspoređen.

...