Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Ukupni bodovi – ukupan broj bodova ostvaren na državnoj maturi

Ukupni plasmanplasman na državnoj maturi (način određivanja ukupnog plasmana razlikuje se na pojedinim studijima visokih učilišta) pozicija na rang-listi za upis

Rbr izb. smjera – kandidati su u NISpVU mogli odabrati više studija na koje se žele upisati pri čemu su ih rangirali. Ako je rbr=1 znači da je kandidat uspio upisati studij koji je najviše želio.

...