Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Prilikom evidencije upisnog lista studenta, u izborniku Upis godine, opciji Upis godine na visokom učilištu , potrebno je evidentirati podatak o temelju financiranja studenta. Student neće moći upisati studij koji po izvedbi ne odgovara temelju financiranja.


Ovaj katalogodržava katalog održava Centar potpore, te ga korisnici ne mogu mijenjati.

...