Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Note
iconfalse

Da bi se mogao obaviti upis godine korištenjem Studomata moraju biti evidentirani određeni osobni podaci. Osobni podaci evidentiraju se nakon odabira gumba U REDU.

Pri odabiru opcije Upis godine provjerava se jesu li upisani osobni podaci za studenta. Ukoliko ti podaci nisu evidentirani, na ekranu se pojavljuje obavijest o nemogućnosti obavljanja upisa radi neevidentiranih obveznih osobnih podataka (Slika I.). Student mora evidentirati tražene podatke da bi mogao nastaviti s upisom godine.

...