Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Section
Column
width70%

Upis godine

Note
U ovom dijelu uputa prikazan je postupak upisa godine za studente koji studiraju na studijima s modelom studiranja Upis predmeta prema preduvjetima.

Upis predmeta prema preduvjetima se odvija u dva koraka. Prilikom upisa godine upisuju se predmeti za zimski semestar, a predmeti za ljetni semestar se upisuju prilikom upisa ljetnog semestra.

 

Note

Brucoši dvopredmetnih studija uvijek upisuju predmete semestar po semestar

, ali se može definirati za brucoše jednopredmetnih studija da

.Brucoši jednopredmetnih studija mogu upisivati predmete semestar po semestar ili mogu pri upisu godine

upisuju

upisati predmete iz cijele godine.

Brucoši dvopredmetnih studija uvijek upisuju predmete semestar po semestar.
Za brucoše jednopredmetnih studija koji upisuju predmete iz cijele godine postupak upisa korištenjem Studomata je identičan postupku upisa godine za brucoše koji studiraju Prema nastavnom programu i opisan je u dijelu uputa Upis godine

Općenite informacije o upisu brucoša nalaze se na stranici uputa Upis brucoša.

Column
width30%
Panel
titleNa ovoj stranici:

Table of Contents

...

Pravila za upis studija s modelom prema preduvjetima definiraju se u prozoru Parametri studija u akademskoj godini, izbornik Nastavni program, aplikacija ISVU Studiji i studenti.

Note
iconfalse

Da bi se mogao obaviti upis godine korištenjem Studomata moraju biti evidentirani određeni osobni podaci. Osobni podaci evidentiraju se nakon odabira gumba U REDU.

Pri odabiru opcije Upis godine provjerava se jesu li upisani osobni podaci za studenta. Ukoliko ti podaci nisu evidentirani, na ekranu se pojavljuje obavijest o nemogućnosti obavljanja upisa radi neevidentiranih obveznih osobnih podataka (Slika I.). Student mora evidentirati tražene podatke da bi mogao nastaviti s upisom godine.

Image Added

Slika I. Obavijest o popunjavanju osobnih podataka pri upisu godine

 

Potrebni osobni podaci za obavljanje upisa godine detaljno su opisani u poglavlju    Osobni podaci.

Nakon evidencije obveznih osobnih podataka potrebno je ponovo odabrati opciju Upis godine nakon čega se prikazuje prozor Upis godine > Studiji/Smjerovi > kroz koji student odabire studij ili smjer koji će upisati.

...

Ukoliko kvotu za upis semestra nije moguće zadovoljiti upisom obveznih predmeta, student mora upisati i izborne predmete do ispunjenja kvote. Također, student može upisati najveću moguću količinu izbornih predmeta i na taj način smanjiti količinu obveznih predmeta koje mora upisati do ispunjenja kvote za semestar.

Da Hoće li će student morati upisati izborne predmete, ovisi i o načinu upisa studenta (prvi ili ponovni upis).

...

Ako student prema nastavnom programu mora upisati obvezni predmet (ili više njih) koji se ne predaje u akademskoj godini i semestru kojeg upisuje, upis godine se onemogućuje i prikazuje se odgovarajuća poruka. Provjera da li se predmeti koje student prema nastavnom programu mora upisati predaju u akademskoj godini koju upisuje, vrši se samo za obvezne predmete.

Na Slici 13, student pri upisu 3. nastavne godine mora upisati obvezni predmet iz prvog semestra Materijali I kojeg nije položio, a budući da se taj predmet ne predaje u danoj akademskoj godini, upis nije omogućen i student se mora javiti u studentsku referadu.


Slika 13. Obavijest

 

Upis ljetnog semestra za studije s modelom upisa prema preduvijetima

Prilikom upisa godine studenti na Studomatu upisuju predmete za zimski semestar, pri čemu se nastavna godina koju student upisuje i način upisa računaju na temelju osvojenih ECTS bodova u prethodnoj nastavnoj godini/godinama. Izračunata nastavna godina i način upisa vrijede cijelu akademsku godinu do upisa sljedeće godine.

Info
iconfalse
U ljetnom semestru studenti samo upisuju predmete za ljetni semestar.

Za upis predmeta za ljetni semestar potrebno je izabrati opciju Predmeti za ljetni semestar.

...

U prozoru Upis godine > Studiji smjerovi > prikazano je:

 • Minimalni i maksimalni broj ECTS bodova koji student treba upisati u ljetnom semestru (kvota za upis semestra)
 • Trenutno upisana količina ECTS bodova u danom semestru (trenutno upisana kvota)
 • Podatak o tome da li je moguće obaviti upis. Ukoliko nije zadovoljeno pravilo upisne kvote za semestar ili neko drugo pravilo vezano uz upis, opcija Upiši svijetli crveno, a ukoliko su zadovoljena pravila za upis, opcija Upiši svijetli zeleno.
 • Podatak o trenutno upisanoj nastavnoj godini uz način upisa
 • Podatak o temelju financiranja i plaćanju za upisani studij/smjer

...

Info
Ukoliko student odabere opciju Upiši dok ona svijetli crveno, javit će se poruka zašto upis nije moguć.
Note
Ukoliko student odabirom svih ponuđenih predmeta ne uspijeva zadovoljiti kvotu ipak će mu biti omogućen upis (Slika 16).

Za odabir predmeta za upis potrebno je odabrati opciju predmetiImage Removed ) koja omogućuje odabir predmeta koje će student u ljetnom semestru upisati (Slika 14).
Nakon odabira opcije predmeti ( Image Removed ) prikazuje se prozor Upis godine > Studiji/smjerovi > Obvezni/izborni >  koji sadrži podatke o ponudi obveznih i izbornih predmeta koje student može/mora upisati u ljetnom semestru (Slika 15).

...

Info
iconfalse
Budući da se radi o upisu predmeta iz ljetnog semestra studentu se nude samo predmeti iz parnih semestara, jer se u ljetnom semestru odvija upis parnog semestra.

Student trenutno ima upisano 5 ECTS bodova (Slika 15). Za navedenog studenta trenutno upisana kvota označena je crvenom bojom, jer nije dostignuta kvota za semestar, pa nije moguće obaviti upis ljetnog semestra.

Odabir i pregled predmeta koje student u semestru može/mora upisati prethodno je objašnjen u poglavlju Upis godine za studije s modelom upis prema preduvjetima.

Nakon obavljanja upisa predmeta strelicom za nazad ( Image Removed ) potrebno je iz prozora Upis godine > Studiji/smjerovi > Obvezni/izborni > vratiti se na prozor Upis godine > Studiji/smjerovi > (Slika 16.) u kojem za upis ljetnog semestra treba odabrati opciju UpišiImage Removed ).

...

 

...

Nadodavanje predmeta nakon obavljenog upisa godine

Note

Nakon što student obavi upis godine zadovoljivši pritom pravila upisa i pravilo minimalne kvote za semestar, pri svakom sljedećem pristupu Studomatu može upisati predmete iz skupa ponuđenih predmeta koje nije prethodno odabrao. Student može pristupati Studomatu i upisivati predmete sve dok ne dosegne maksimalnu kvotu za semestar.

Dodavanje predmeta pomoću Studomata omogućeno je za vrijeme trajanja upisa godine, odnosno upisa predmeta za ljetni semestar. Prilikom dodavanja predmeta pomoću Studomata, student mora zadovoljiti sva važeća pravila nastavnog programa.

Za brucoše jednopredmetnih studija koji upisuju predmete iz cijele godine nije omogućeno dodavanje predmeta pomoću Studomata.

Razlog tomu je što je za brucoše jednopredmetnih studija koji upisuju predmete iz cijele godine postupak upisa korištenjem Studomata identičan postupku upisa godine za brucoše koji studiraju prema nastavnom programu. Budući da brucoši dvopredmetnih studija uvijek upisuju predmete semestar po semestar, za njih je omogućeno dodavanje predmeta pomoću Studomata.

Nadodavanje predmeta nakon obavljenog upisa godine omogućeno je samo na visokim učilištima koja koriste ovu opciju.

 

Slika 19. prikazuje pregled predmeta koje student upisuje pri upisu godine. Prilikom upisa godine upisuju se predmeti iz zimskog semestra, pri čemu student mora ispuniti kvotu za zimski semestar.
U danom primjeru kvota za zimski semestar iznosi najmanje 25 ECTS, a najviše 35 ECTS bodova, te student pri upisu godine upisuje predmete u vrijednosti 26 ECTS-a (polje Ukupno za upis).

...

Odabirom opcije Upis godine prikazuje se prozor Upis godine > Studiji/smjerovi >.

...

 • Minimalni i maksimalni broj ECTS bodova koji student treba upisati u zimskom semestru
 • Trenutno upisana količina ECTS bodova u zimskom semestru (Ukupno za upis)
 • Podatak o tome da li je moguće obaviti upis. Ukoliko nije odabran niti jedan predmet za upis, opcija Upiši svijetli crveno.
 • Podatak o trenutno upisanoj nastavnoj godini uz način upisa
 • Podatak o temelju financiranja i plaćanju za upisani studij/smjer

...

Info
Opcija Upiši svijetli crveno, jer student nije odabrao niti jedan predmet za upis.

...

Note
iconfalse
Predmeti koje je student upisao pri upisu godine ne mogu se odabrati, jer su već upisani, te također nije moguće poništiti njihov prethodni odabir.

Odabirom predmeta mijenja se trenutno upisana kvota. Odabir i pregled predmeta koje student u semestru može/mora upisati detaljno je objašnjen u dijelu uputa Upis godine za studije s modelom upis prema preduvjetima.
Nakon obavljanja upisa predmeta strelicom za nazad ( Image Removed ) potrebno je vratiti se u prozor Upis godine > Studiji/smjerovi > (Slika 24) u kojem za upis odabranih predmeta treba odabrati opciju UpišiImage Removed ).

...

Upis diplomskog studija

 

Note
iconfalse

Po završetku preddiplomskog studija, studenti mogu nastaviti visoko obrazovanje upisom diplomskog studija.

Ako student na istom visokom učilištu po završetku preddiplomskog studija upisuje diplomski studij, diplomski studij će biti paralelni studij.

Postupak upisa godine na diplomskom studiju ne razlikuje se od postupka upisa godine na drugim razinama studija (preddiplomski studiji).

 

Na sljedećim slikama prikazan je postupak upisa godine na diplomskom studiju koji se izvodi prema modelu Upis predmeta prema preduvjetima.

Postupak upisa godine za studije koji se izvode prema modelu Upis predmeta prema preduvjetima detaljnije je objašnjen u dijelu uputa Upis godine za studije s modelom upis prema preduvjetima.
Za obavljanje upisa godine na Studomatu, potrebno je odabrati opciju Upis godine. Nakon odabira opcije, prikazuje se prozor Upis godine > Izbor studija > u kojem je potrebno odabrati strelicu za dalje ( Image Removed ) pored studija na kojem se želi obaviti upis godine.

...

 

Info
iconfalse
Ukoliko nisu evidentirani obvezni osobni podaci potrebni za obavljanje upisa godine, nakon odabira studija pojavit će se obavijest o nemogućnosti obavljanja upisa radi neevidentiranih obveznih osobnih podataka. Student mora evidentirati tražene podatke da bi mogao nastaviti s upisom godine.

Potrebni osobni podaci za obavljanje upisa godine detaljno su opisani u dijelu uputa Osobni podaci.

Nakon evidencije osobnih podataka, potrebno je ponovno odabrati opciju Upis godine i studij na kojem se želi obaviti upis godine, te se zatim prikazuje prozor Upis godine > Studiji/smjerovi > .

...

 • Minimalni i maksimalni broj ECTS bodova koji student treba upisati u zimskom semestru (kvota za upis semestra)
 • Trenutno upisana količina ECTS bodova u zimskom semestru (Ukupno za upis)
 • Podatak o tome da li je moguće obaviti upis. Ukoliko nije zadovoljeno pravilo upisne kvote za semestar ili neko drugo pravilo vezano uz upis, opcija Upiši svijetli crveno, a ukoliko su zadovoljena pravila za upis, opcija Upiši svijetli zeleno
 • Podatak o nastavnoj godini koju student upisuje i načinu upisa
 • Podatak o temelju financiranja i plaćanju za studij/smjer kojeg student upisuje

...

Odabirom predmeta mijenja se trenutno upisana kvota (Ukupno za upis: 5.0 ECTS-a).
O

dabir i pregled predmeta koje student u semestru može/mora upisati detaljno je objašnjen u dijelu uputa Upis godine za studije s modelom upis prema preduvjetima.
Odabirom strelice za natrag ( Image Removed ) potrebno je vratiti se na prethodni prozor koji sadrži podatke o ponudi obveznih i izbornih predmeta i nastaviti odabirom izbornih predmeta.

Kada je za pojedinu izbornu grupu zadovoljeno pravilo izborne grupe, tada je ono označeno zelenom bojom.

...

Slika 33. prikazuje da je trenutno odabrana količina ECTS bodova označena zelenom bojom, jer je ispunjeno pravilo upisne kvote i pravila izbornih grupa. Za svaku izbornu grupu je navedena vrijednost odabranih ECTS bodova.

...

Upis na dvopredmetne studije

Studenti koji upisuju dvopredmetni studij, u jednoj akademskoj godini upisuju kombinaciju dvaju studija koji se mogu studirati kao dvopredmetni studiji.

Note
iconfalse

Podržan model studiranja za dvopredmetne studije je model upisa Upis predmeta prema preduvjetima.

Kod dvopredmetnih studija, svi studenti uvijek upisuju predmete semestar po semestar, odnosno nije moguće definirati da pri upisu godine brucoši upisuju predmete iz cijele godine.

Prilikom upisa godine studenti upisuju predmete za zimski semestar, a predmeti za ljetni semestar se upisuju prilikom upisa ljetnog semestra.

Postupak upisa godine za studije koji se izvode prema modelu Upis predmeta prema preduvjetima detaljnije je objašnjen u dijelu uputa Upis godine za studije s modelom upis prema preduvjetima. Pravila upisa definiraju se u prozoru Parametri studija u akademskoj godini koji se nalazi u izborniku Nastavni program.
Za obavljanje upisa godine na Studomatu, potrebno je odabrati opciju Upis godine. Nakon odabira opcije, prikazuje se prozor Upis godine > Izbor studija > u kojem je potrebno odabrati strelicu za dalje ( Image Removed ).

...

 • podatak o nastavnoj godini koju student upisuje i načinu upisa
 • podatak o temelju financiranja i plaćanju za dvopredmetni studij kojeg student upisuje
 • trenutno upisana količina ECTS bodova u zimskom semestru na obadva studija zajedno (Ukupno za upis)
 • podatak o tome da li je moguće obaviti upis na pojedini studij (Može upis?), te upisna kvota za zimski semestar za dani studijUkoliko nije zadovoljeno pravilo upisne kvote za semestar ili neko drugo pravilo vezano uz upis, opcija Može upis? svijetli crveno, a ukoliko su zadovoljena pravila, opcija svijetli zeleno.
 • podatak o tome da li je moguće obaviti upis na dvopredmetni studij (Upiši)Da bi upis bio moguć, moraju biti zadovoljena pravila upisa na obadva studija.

...

Na Slici 40 prikazan je odabir obveznih predmeta za 1. semestar studija Anglistike.

...

 

...

 

Napomene uz upis godine

U aplikaciji ISVU Studiji i studenti, prozoru Grupe izbornih predmeta može se evidentirati napomena za pojedini izborni predmet u izbornoj grupi koja će se prikazivati na Studomatu prilikom upisa izbornih predmeta iz te izborne grupe. Na Studomatu će se uz pojedini izborni predmet za kojeg je evidentirana napomena prikazivati ikona prikazana na Slici 4514.

Slika 4514. Napomena uz izborni predmet 

...

Klikom na ikonu, studenti dobivaju dodatne informacije i napomene vezane uz upis izbornog predmeta (Slika 4615).


Slika 4615. Tekst napomene uz izborni predmet

...