Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

E-mail aktivan -  Ovo polje govori je li student preko Studomata unio svoju e-mail adresu i je li ona aktivirana. Može poprimiti samo vrijednosti Da ili Ne. Ako student želi primati obavijesti na svoju e-mail adresu, tada je mora unijeti preko Studomata. Nakon toga će na adresu koju je unio dobiti poruku s aktivacijskim kodom koji treba unijeti na Studomatu da bi tu e-mail adresu aktivirao. Aktiviranu e-mail adresu student može deaktivirati koristeći Studomat.

Prilikom upisa na VU subvencioniran Subvencioniran drugdje - da li student prilikom upisa na visoko učilišta tijekom studiranja visokom učilištu istovremeno studira drugdje na istoj razini studija, i tamo je trenutno subvencioniran temeljem programskih ugovora. Inicijalno je ovo polje postavljeno na Ne.

...