Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Note
iconfalse

Podaci koji su potrebni kako bi ISVU Centar potpore mogao evidentirati novu ustrojstvenu jedinicu:

Naziv ustrojstvene jedinice - naziv na hrvatskom jeziku

Vrsta ustrojstvene jedinice - treba odgovarati jednom od podataka u katalogu Vrsta ustrojstvene jedinice

Nadređena ustrojstvena jedinica - nadređena ustrojstvena jedinica može biti država ili sveučilište. Primjerice, ako se unosi fakultet, sveučilište mu može biti nadređeno.

Država i mjesto ustrojstvene jedinice - Treba odgovarati jednom po dpodataka od podataka u prozoru Mjesto

Naziv ustrojstvene jedinice na engleskom jeziku

...