Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Podaci o studentima se dohvaćaju tako da se odabere Visoko učilište i željeni status studenta.

...

Ukoliko u trenutku dohvata, za pojedini status ne postoje studenti, taj status se neće prikazivati u padajućem izborniku.

Image Added
Slika 1. Status studenta - rad u tijeku

...

Pogled Status studenta

Pogled Student sadrži sljedeća polja:

JMBAG, Ime, Prezime  - Osnovni podaci o studentu.

Smjer - Vidljiv je upisani element strukture studija.

Ak. godina dodjele - Vidljiva je akademska godina dodjele teme.

Naslov teme - Vidljiv je naslov teme.

Prosjek ocjene studija - Vidljiv je prosjek ocjena studenta na elementu strukture studija.

Ocjena obrane, Ocjena rada - Vidljive su ocjene obrane i rada.

Datum dodijeljene teme - Vidljiv je datum dodjele teme.

Datum i vrijeme obrane - Vidljiv je datum i vrijeme obrane diplomskog rada.

 Mjesto obrane - Vidljivo je mjesto obrane diplomskog rada.