Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Iznimno uspješan/a - student je evidentiran kao iznimno uspješan na rednom broju studija koji upisuje na razini i u akademskoj godini koju upisuje (podaci s upisnog lista; vidjeti prozor Iznimno uspješan student)

Pri upisu na VU subvencioniran Subvencioniran drugdje - govori da li student prilikom upisa na visoko učilišta istovremeno studira drugdje na istoj razini studija, i tamo je trenutno subvencioniran temeljem programskih ugovora (podatak se upisuje u prozoru Student na visokom učilištu).

...