Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Pretraživanje priručnika

Page Tree Search


O priručniku

Priručnik za studente (Moodle 4.2) namijenjen je studentima – korisnicima Sustava za e-učenje Merlin koji održava Centar za e-učenje Sveučilišnoga računskog centra Sveučilišta u Zagrebu. Priručnik na jednostavan i pregledan način pomaže studentima u snalaženju u virtualnom okruženju i korištenju Sustavom za e-učenje Merlin kroz osam poglavlja.

Poglavlje Sustav za e-učenje Merlin ukratko opisuje sam sustav, kao i mogućnosti koje su u sustavu Merlin dostupne studentima.

U poglavlju Prijava opisuje se postupak prijave u sustav Merlin i odjave iz sustava. U ovome poglavlju je još prikazan izgled korisničkoga sučelja sustava Merlin, opisan postupak ažuriranja osobnih podataka korisnika te dostupna pomoć korisnicima.

U poglavlju E-kolegiji opisan je način pristupa e-kolegijima u koje su studenti upisani u trenutačnoj akademskoj godini, kao i i način pristupa arhivi e-kolegija iz prethodnih akademskih godina. U ovom poglavlju su još objašnjene postavke e-kolegija, objava vijesti putem foruma Obavijesti te ishodi učenja.

Poglavlje Korisnici e-kolegija opisuje uloge koje je u e-kolegiju moguće dodijeliti studentima, podjelu u grupe u e-kolegiju te ukratko opisuje sustav komunikacije u sustavu Merlin putem pojedinačnih ili grupnih poruka.

U poglavlju Blokovi, resursi i aktivnosti opisana je osnovna namjena blokova, resursa i aktivnosti te način njihova korištenja u e-kolegiju.

Poglavlje Provjera znanja i ocjenjivanje ukratko opisuje dostupne vrste pitanja koje nastavnik može upotrijebiti pri izradi testova. U poglavlju je dodatno objašnjen postupak rješavanja i predaje testa te pristup ocjenama u sustavu Merlin.

Poglavlje Pristup virtualnoj sobi za webinare kroz sustav za e-učenje Merlin opisuje pristup virtualnoj sobi za webinare unutar e-kolegija u sustavu za e-učenje Merlin te pristup snimkama webinara.

U poglavlju Prilozi navodi se objašnjenje većine ikona koje se pojavljuju na korisničkome sučelju.


Note
iconfalse

Slika Creative Commons licenceImage RemovedImage Added

Ovo djelo dano je na korištenje pod licencom Creative Commons
Imenovanje – Nekomercijalno – Dijeli Imenovanje–Dijeli pod istim uvjetima 4.0
međunarodna.

Poveznica na stranicu s licencom (CC BY-NC-SA 4.0).Sljedeća stranica