Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Trajanje: ožujak 2021. – lipanj 2023.

Vrsta projekta: Erasmus+ projekt 2020-1-HR01-KA226-HE-094685
Key Action 2 - Cooperation for innovation and the exchange of good practices

Cilj projekta:

Cilj je projekta stvoriti okvir za pravilno usvajanje otvorenih obrazovnih sadržaja (Open Educational Resources) općenito, a posebno u kriznim situacijama, čime se nastoji poboljšati kvaliteta online učenja, smanjiti osjećaj izolacije uobičajen u situacijama poput posvemašnjeg zatvaranja (lockdown) te podržati nastavnike i studente u njihovu razvoju, posebno u smislu prilagodljivog, personaliziranog i svrhovitog učenja. Također, projekt ima nekoliko specifičnih istraživačkih ciljeva čija se realizacija temelji na primjeni inovativnih digitalnih tehnologija, usavršavanju digitalne kompetencije, razvoju inovativnih kurikuluma i obrazovnih metoda te ostvarivanju međunarodne suradnje, odnosno suradnje sveučilišta i poslovnog sektora.

U okviru projekta postavljeno je šest glavnih zadataka (intelectual outputs):

  • analiza trenutnog stanja primjene nastave na daljinu tijekom pandemije te mišljenje nastavnika i studenata o izazovima nastave na daljinu
  • ponuditi interaktivni direktorij OER i skup kriterija koji će pomoći u njihovoj evaluaciji s ciljem poboljšanja sadržaja, načina izrade, uporabe i ponovne uporabe (lista faktora uspjeha i njihova tipološka kvalifikacija za evaluaciju OER)
  • organizacija ljetnih škola u hibridnom modelu nastave kao prostora za razmjenu iskustva i znanja
  • priprema i izrada uputa koji će pomoći nastavnicima u implementaciji i uporabi značajno većeg broja aplikacija te izradi novih multimedijskih sadržaja
  • optimizacija OER testiranjem predložene metodologije i davanjem preporuka za rad u stvarnom okruženju
  • predložiti okvir za rad sa studentima-pripravnicima koji će unaprijediti suradnju između poslovnog i privatnog sektora te visokih učilišta u kriznim situacijama

Projekt obuhvaća šest intelektualnih ishoda, četiri događaja s multiplicirajućim učinkom te četiri aktivnosti među kojima se ističu međunarodna konferencija “International Conference on digital transformation and inclusiveness of the universities in the time of crisis situations”, koja će se održati u proljeće 2023. godine u Osijeku te Ljetna škola “DESS 2021”, koja će se održati u rujnu ove godine, također u Osijeku.

Ciljana skupina na projektu su prvenstveno studenti i nastavnici partnerskih ustanova i europskih visokih učilišta koji imaju programe vezano uz Library and Information Science.


Expand
titlePartneri

Glavni koordinator:
Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Osijek (www.ffos.hr)

Partneri:
Stiftung Universität Hildesheim, Germany (www.uni-hildesheim.de)
Universitat de Barcelona, Spain (www.ub.edu)
University of Library Studies and Information Technologies, Bulgaria (www.unibit.bg)
Sveučilište u Zagrebu Sveučilišni računski centar (SRCE), Croatia (www.srce.unizg.hr)

Expand
titleAktivnosti na projektu

Sastanak partnera na projektu - 22. i 23. studeni 2022., Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu (Srce), Zagreb

Stručna radionica (ME) "International Conference on digital transformation and inclusiveness of the universities in the time of crisis situation", Osijek, 22.-23. svibnja 2023.
Stručna radionica (ME) "Critical elements in designing, adopting and using of Open Educational Resources (OER)" (PDF, 490 KB), - program stručne radionice, 24. i 25. studeni 2022. 

Vijest o održanoj stručnoj radionici

 Fotografije s događanja


Predavanja

 Snimka predavanja (24. studenog 2022.) 


Prezentacije: 

 Snimka predavanja (25. studenog 2022.) 


Prezentacija: 

 Snimka predavanja i panela (25. studenog 2022.)


Prezentacije: Tutorial - "Advanced use of Moodle" - 23. i 24. studeni 2022., Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu (Srce), Zagreb


 


 
Sastanak partnera na projektu - 22. i 23. studeni 2022., Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu (Srce), Zagreb
Drugi poziv na sudjelovanje - International Conference on Digital Transformation and Inclusiveness of the Higher Education Institutions in the Time of Crisis Situations - 22.- 23. svibnja 2023. 
Sastanak partnera na projektu - 26. i 27. kolovoza 2022., University of Hildesheim, Hildesheim, Germany 
Ljetna škola DESS 2022, 21. - 26. kolovoza 2022., Hildesheim, Njemačka, prezentacija Srca

 Sastanak partnera na projektu
 - 4. i 5. svibnja 2022., University of Library Studies and Information Technologies, Sofia, Bugarska

Stručna radionica Critical success factors and their typological classification for the evaluation of the Open Educational Resources (OER) u okviru projekta DECriS - 3. i 4. svibnja 2022 (DOCX, 48 KB)
Ljetna škola DESS 2022, 21. - 26. kolovoza 2022.


Poster Ljetne škole DECriS European Summer School on Information Science 2022 (PDF, 363 KB)
Održan webinar 
Opening up education - unfulfilled potential of OER u okviru Tjedna otvorenog obrazovanja 2022.

 
 State-of-the-play of the use of OERs at European higher education institutions in the field of Library and Information Science during the COVID-19 pandemic (Final Report Stručna radionica o trenutnom stanju digitalnog obrazovanja tijekom krize Covid-19 u okviru projekta DECriS - 4. i 5. studenog 2021.

Sastanak partnera na projektu
 - 2. studenog 2021., Sveučilište Barcelona, Španjolska

Ljetna škola DESS 2021, 6. - 10. rujna 2021.

Poster Ljetne škole DECriS European Summer School on Information Science 2021 (PDF, 365 KB)

  • sudjelovanje Srca na ljetnoj školi DESS 2021 s prezentacijom „Evaluation of OERs“ 
Održan kick-off partnera na projektu, online, 10.6.2021.

URL projektaInfo
titleKontakt

telefon: +385 1 616 5171
e-mail: decris@srce.hr