Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


09:30-10:00Registracija, ispred dvorane E

Dvorana E
10:00-10:10Otvorenje i dobrodošlica sudionicima

Moderatorica: Sandra Kučina Softić
10:10-11:45

Panel: Može li digitalno obrazovanje bez umjetne inteligencije? - izazovi, prilike i prijetnje
panelisti: Lidija Kralj; Tihomir Katulić, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu; Tomislav Stipančić, Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu; Tomislav Volarić, Sveučilište u Mostaru

Expand
titleSažetak

Kao uvod u ovaj panel pitali smo Chat GPT što kaže na naziv panela. Ovo je njegov odgovor „Kao umjetna inteligencija, ne mogu imati mišljenje u smislu da imam stav, preferenciju ili uvjerenje o nekoj temi. Međutim, mogu vam pružiti neke činjenice i perspektive koje bi mogle biti korisne u diskusiji. Obrazovanje je složen proces koji uključuje brojne faktore, od pedagoških pristupa do tehnologije. U tom smislu, umjetna inteligencija (AI) može biti jedan od tih faktora koji poboljšava obrazovni proces. AI tehnologija može pomoći u personalizaciji nastavnog plana i programa prema individualnim potrebama i sposobnostima učenika, a također može pružiti korisne informacije o napretku učenja za nastavnike i roditelje. AI također može pomoći u otkrivanju i uklanjanju barijera u učenju, poput poteškoća u čitanju ili izazova u praćenju nastave. Međutim, postoji i argument da bi se pretjerana upotreba AI-a u obrazovanju mogla negativno odraziti na sposobnost učenika da razviju kritičko razmišljanje i analitičke vještine. Ovisnost o tehnologiji također može smanjiti sposobnost učenika da se nosi s izazovima koji ne uključuju tehnologiju. Stoga bi trebalo paziti da se AI koristi kao alat koji doprinosi obrazovnom procesu, a ne kao zamjena za druge važne aspekte učenja. Konačno, važno je napomenuti da obrazovanje ne bi smjelo biti ograničeno na tehnologiju ili AI. Učenje se odvija u širem kontekstu koji uključuje društveni, kulturalni i emocionalni aspekt. Stoga je važno pružiti učenicima različite vrste iskustava koja im omogućuju razvijanje cjelovitog skupa vještina i znanja.“

Na panelu s panelistima, ekspertima u području umjetne inteligencije i obrazovanja, raspravljat ćemo kako iskoristiti mogućnosti koje donosi umjetna inteligencija, ali i je li ona i prijetnja za digitalno obrazovanje. Raspravljat ćemo i je li upotreba umjetne inteligencije u obrazovanju korak naprijed u digitalizaciji ili nas vodi prema prevelikoj ovisnosti o tehnologiji? Panelisti će dati svoj odgovor na pitanje iz naziva panela, a sve vas pozivamo da nam se pridružite u raspravi na ovu vrlo aktualnu temu.

Kao uvod u panel donosimo i izjave panelista koje će obrazložiti na panelu:
Lidija Kralj: Jesmo li zbog očaranosti mogućnostima umjetne inteligencije zaboravili na zdravorazumski oprez? 

Tihomir Katulić: "With AI in education, teachers can finally say, I have 99 problems, but grading ain't one!", ChatGPT4, 6/2023

Tomislav Stipančić: Odgojimo naše dijete dok je vrijeme... uključivanje etičkih načela te načela koja u fokusu imaju ostvarivanje dobrobiti za čovječanstvo kod razvoja alata temeljenih na umjetnoj inteligenciji za digitalno obrazovanje rezultira smanjenjem zlouporaba te stvaranjem digitalnih okruženja koja potiču kreativnost, kritičko razmišljanje te koja pripremaju učenike i nastavnike za izazove 21. stoljeća i nadolazećih tehnologija.

Tomislav Volarić: Umjetna inteligencija je alat sadašnjosti, a ne prijetnja budućnosti.


Snimka

11:45-12:15Pauza za kavu

Dvorana B
12:15-13:15

Radionica: Izrada računskih zadataka i povezivanje/ugrađivanje Geogebre unutar tog pitanja
Marko Nuskol, Prehrambeno- biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Expand
titleSažetak

Posljednjih godina raste potreba za izradom složenijih računskih zadataka (područje znanosti, matematike, inženjerstva ili tehnologije) u Sustavu visokog obrazovanja.
Jedan od načina kako studentima (a i nastavnicima) olakšati tu problematiku je korištenje dostupnog dodatka unutar Sustava za e-učenje Merlin. U sklopu ove radionice koristi se dodatak za izradu pitanja – vrsta pitanja Formule.
Pomoću slučajnih i globalnih varijabli mogu se nasumično generirati vrijednosti i tako postići da svaki student otvaranjem pitanja ima svoj zadatak s jedinstvenim vrijednostima. Uklapanjem grafičkog prikaza pomoću Geogebre unutar pitanja podižemo kvalitetu ispita na višu razinu i zaobilazimo korištenje drugih alata izvan Merlina.Dvorana E

Moderator: Zvonko Martinović
12:15-12:35

Redefining education with project-based learning supported with Moodle
Sanja Jedrinović, Sveučililšte u Ljubljani

Expand
titleSažetak

Project-based learning (PBL) offers students the opportunity to apply knowledge and skills through real-world projects, fostering critical thinking and collaboration. In the presentation we will highlight the implementation of PBL and its integration with the Moodle LMS at the University of Ljubljana, Slovenia. The study explores the utilization of Moodle as a platform to facilitate PBL activities, including project management , resource sharing, and assessment. The outcomes of this implementation, including student engagement, satisfaction, and skill development, are evaluated. The findings contribute to the understanding of PBL and Moodle as effective educational tools, providing insights for educators seeking innovative teaching approaches.


Prezentacija

12:35-12:55

Developing micro MOOC in Moodle
Tadeja Nemanič, Sveučililšte u Ljubljani

Expand
titleSažetak

Innovative ICT-supported teaching approaches play a key role in education, allowing for enhanced, interactive, and personalized learning. The University of Ljubljana has experienced diverse implementations of these approaches in the teaching process, including the development of micro MOOCs in Moodle, which we present as a case study. The results show micro MOOCs are effective in actively engaging students and knowledge acquisition, and the importance of Moodle as a learning environment for ensuring enriched learning experiences. The results will pr ovide a basis for further inquiry into an innovative approach and methodology for developing effective micro MOOCs in Moodle.


Prezentacija

12:55-13:15

HiT-1 i MoD vode uspješan suživot već 14 godina
Marija Bošnjak, Sveučilište u Zagrebu

Expand
titleSažetak

Hrvatski kao ini jezik pomoću Moodlea uspješno se poučava i uči od 2011. kada je održan prvi semestar Hrvatskoga internetskoga tečaja HiT-1. Od prvoga, probnoga tečaja 2011. do danas održano je 26 semestara. Tečaj je pohađalo 318 polaznika iz 50-ak zemalja. Za nastanak ovoga projekta i njegovu dugogodišnju uspješnu provedbu zaslužna je odlična suradnja četiriju ustanova (Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska matica iseljenika, SRCE i Ministarstvo znanosti i obrazovanja). O uspješnosti tečaja govori činjenica da se broj polaznika povećava, postotak odustajanja samo je 2%, završni ispit nije polagalo 5% polaznika, 1% nije ga položilo, dakle program je uspješno završilo 92% polaznika. 


Prezentacija

13:15-14:00Pauza za ručak

Dvorana E

Moderatorica: Sandra Kučina Softić
14:00-14:30

Moodle Product Vision
Marie Achour, Moodle - Global Head of Product (online)

Expand
titleSažetak

Bio: Marie is a product strategy professional with more than 20 years of experience. She is most passionate about shaping product teams that are focused on creating value through customer centricity and driving growth through advocacy.

As Global Head of Product for Moodle, Marie leads the 80 people at Moodle HQ who design, build and maintain Moodle’s product portfolio which includes Moodle LMS - the world’s most popular open-source learning platform used by over 300 million learners and educators globally to improve our world. She has been described by her peers as outcome-driven, energetic and a true believer in the products and the people she leads. Marie is also a Non-Executive Director for Ruah Community Services and SuitsMe, Not-for-profit organisations supporting people experiencing homelessness, family & domestic violence and mental health issues in WA.

Topic: Moodle Product Vision

In this presentation by Moodle's Global Head of Product, you will hear about the latest updates and improvements that are being worked on for the platform and the future direction that Moodle is heading towards. Whether you are an educator, a learning designer or a system administrator this presentation is sure to provide valuable insights into the world of Moodle.


Prezentacija


Snimka


Dvorana E
14:30-15:30

Radionica: Oblikovanje digitalno pristupačnih dokumenata
Kristina Posavec, Jasmina Plavac, Srce (na radionicu je potrebno ponijeti svoje računalo)

Expand
titleSažetak

Na radionici polaznici će se upoznati s praktičnim primjerima za izradu i oblikovanje digitalnih dokumenata kako bi isti bili pristupačni za osobe s vizualnim, slušnim, motoričkim ili kognitivnim poteškoćama. Predstavit će se opće smjernice za izradu digitalno pristupačnih tekstualnih i PDF dokumenata koje se odnose na odabir odgovarajućeg fonta, izradu strukture dokumenta, prilagodbu slikovnih i grafičkih materijala, izradu i prilagodbu tablica, odgovarajuće oblikovanje teksta koje se odnosi na odabir proreda, izradu odlomaka i sl.


15:40-16:10

Radionica: Alati za suradničko učenje
Gorana Urukalo Čorkalo, Srce (na radionicu je potrebno ponijeti svoje računalo)

Expand
titleSažetak

Radionica o alatima za suradnju u online nastavi predstavit će dva popularna alata - Tricider i Kialo Edu. Tricider je alat za brainstorming koji omogućuje kolektivno prikupljanje ideja i donošenje odluka, dok Kialo Edu omogućuje vođenje debata i organiziranje argumenata na određenu temu. Ovi alati su korisni u online nastavi jer olakšavaju suradnju i donošenje odluka u virtualnom okruženju. Radionica će pružiti praktične primjere i savjete za korištenje ovih alata u online nastavi, što će biti od koristi nastavnicima koji žele unaprijediti svoj online nastavni proces.Dvorana M

Moderatorica: Tea Čičko
14:30-14:50

E-kolegij sigurno u prometu
Igor Dobrača, OŠ Jurja Dobrile Rovinj

Expand
titleSažetak

U osnovnoj školi učenici imaju mogućnost sudjelovanja u natjecanju „Sigurno u prometu“ koji za cilj ima poučavanje osnovnih znanja o prometnim propisima i sigurnosnim pravila te stjecanja agilnijih vještina upravljanja biciklom. Sigurnost djece i mladih u prometu od izuzetne je važnosti. Kako bi se učenike osvijestilo o važnosti poznavanja prometnih propisa i sigurnosnih pravila te pripremilo za natjecanje, osmišljen je e-kolegij koji objedinjuje javno dostupne materijale za teorijski dio i video materijale za praktični dio natjecanja. Osim navedenih materijala e-kolegij sadrži i više tematskih kvizova gdje učenici mogu samostalno provjeriti i usavršavati usvojena znanja.


Prezentacija

14:50-15:10

Petaši u Loomenu
Ela Veža, OŠ Trstenik

Expand
titleSažetak

Je li Loomen kompliciran za učenike 5. razreda? Vjerojatno bi odgovor u većini slučajeva bio da. Mogu li i petaši koristiti Loomen za učenje, komunikaciju i provjeravanje znanja? Možemo i tu potvrdno odgovoriti.
U prezentaciji će biti više avanturi u Loomenu s učenicima petih razreda i iskustvu korištenja Loomena na satu informatike. Nakon korištenja Edmoda i Teamsa, Loomen nije baš bio prvi izbor. 
Ako niste školski administrator Teamsa možete lako ostati bez svojih objava. Edmodovu tužnu priču o gašenju 22. rujna 2022. smo čuli te da bi naši sadržaji ostali naši, logičan izbor je Loomen i to u novom ruhu.


Prezentacija

15:10-15:30

Loomen evolucija: Od arhive do novih podsustava
Gordana Jugo, CARNET

Expand
titleSažetak

CARNET provodi najveću nadogradnju popularnog sustava za učenje na daljinu Loomen još od njegova pokretanja davne 2008. godine. Tijekom 2021. reorganizirali smo Loomen - pokrenuli Arhivu i “počistili” sustav radi učinkovitijeg korištenja resursa. To je bio uvod u novu nadogradnju i reorganizaciju sustava u skladu s potrebama pojedinih grupa korisnika u 2022. Pokrenuli smo četiri nova podsustava: Loomen za škole, Loomen za fakultete, Loomen za stručna usavršavanja te Loomen za natjecanja. Novi Loome n donosi intuitivnije korisničko iskustvo i novi atraktivniji izgled u skladu s potrebama korisnika. Pokazat ćemo što smo napravili do sada i najaviti sljedeće korake u nadogradnji.


Prezentacija

15:30-15:50

Programirana nastava korištenjem Moodlea
Ivica Buzov, Upravna škola Zagreb

Expand
titleSažetak

Autor je koristio Loomen (CARNetov Moodle) kao platformu za provedbu programirane nastave (u okviru istraživanja s FFZG). Loomen je bio podgodan jer su ga učenici već koristili i sadržavao je potrebne resurse za provedbu sata programirane nastave.
Natavne sadržaje je izradila Lucija Bolšec (studentica s FFZG), a na Loomenu priredio Ivica Buzov.


Prezentacija

16:00Druženje uz kavu