Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Smjernice za osiguravanje pristupačnosti nastavnih nastavnih materijala koji se postavljaju u sustav za e-učenje.Prethodna stranica

Sljedeća stranica