Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...


Ustanova (Različitih aktivnih korisnika usluge - 11)ResursPodresursOtvoren (Ukupno - 4142)Zatvoren (Ukupno - 8) 
1Sveučilište u ZagrebuVDC

VPS

 

 

VPS

 

 

VPS

 


VPS

 


2Sveučilište u Zagrebu Kineziološki fakultet

VDCVPS

 


VPS

 


VPS

 


VPS

 


VPS

 


VPS

 


VPS

 


3Sveučilište u Rijeci
VDC

VPS

 

 

VPS

 


VPS

 


VPS

 


VPS

 

 

VPS

 

 

VPS

 


VPS

 

 

VPS

 


VPS

 


VPS

 


VPS

 


VPS

 


VPS

 


VPS

 

 

VPS

 


VPS

 


VPS

 


VPS

 


4Sveučilište u Rijeci Ekonomski fakultet


VDC

VPS

 


VPS

 


VPS

 


5Sveučilište u Rijeci Fakultet informatike i digitalnih tehnologijaVDC

VPS

 


VPS

 


VPS

 


VPS

 


VPS

 


6Sveučilište u Rijeci Filozofski fakultet

VDC

VPS

 


VPS

 


7Sveučilište u Rijeci Akademija primijenjenih umjetnosti

VDC

VPS

 


VPS

 


8Sveučilište u Rijeci Sveučilišna knjižnicaVDC

VPS

 


9Sveučilište u Rijeci Tehnički fakultet

VDC

VPS

 

 

VPS

 


10Sveučilište u Rijeci Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

VDC

VPS

 


VPS

 


11Institut za etnologiju i folkloristiku


VDC

VPS

 


VPS

 


VPS

 


...


Ustanova (Različitih aktivnih korisnika usluge - 103)ResursOtvoren (Ukupno - 359362)Zatvoren (Ukupno - 60)
1Sveučilište u Zagrebu Metalurški fakultetVPS

 


2Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Fakultet turizma i ruralnog razvojaVPS

 


3Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Fakultet turizma i ruralnog razvojaVPS

 


4Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u OsijekuVPS

 


5Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Odjel za kemijuVPS

 


6Sveučilište u Slavonskom Brodu
VPS

 

 

7Sveučilište u Zagrebu Fakultet organizacije i informatikeVPS

 


8Veleučilište u ŠibenikuVPS

 


9Veleučilište u ŠibenikuVPS

 


10Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultetVPS

 


11Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstvaVPS

 


12Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvoVPS

 


13Veleučilište u ViroviticiVPS

 


14Sveučilište u Zagrebu Metalurški fakultetVPS

 


15Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstvaVPS

 


16Institut Ruđer BoškovićVPS

 


17Institut Ruđer Bošković
VPS

 

 

18Sveučilište Jurja Dobrile u PuliVPS

 


19Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Odjel za biologijuVPS

 

 

20Sveučilište u Zagrebu Rudarsko-geološko-naftni fakultetVPS

 

 

21Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Kineziološki fakultetVPS

 

 

22Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Odjel za fizikuVPS

 

 

23Međimursko veleučilište u ČakovcuVPS

 


24Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Odjel za kemijuVPS

 


25Sveučilište Jurja Dobrile u PuliVPS

 


26Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Odjel za fizikuVPS

 


27Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Odjel za fizikuVPS

 


28Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Odjel za fizikuVPS

 


29Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Odjel za fizikuVPS

 


30Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Odjel za fizikuVPS

 


31Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Građevinski i arhitektonski fakultetVPS

 


32Međimursko veleučilište u ČakovcuVPS

 


33Međimursko veleučilište u ČakovcuVPS

 


34Sveučilište u Zagrebu Geotehnički fakultetVPS

 


35Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Građevinski i arhitektonski fakultetVPS

 

 

36Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Građevinski i arhitektonski fakultetVPS

 


37Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Građevinski i arhitektonski fakultetVPS

 

 

38Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Odjel za fizikuVPS

 


39Sveučilište Jurja Dobrile u PuliVPS

 


40Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Građevinski i arhitektonski fakultetVPS

 


41Institut Ruđer BoškovićVPS

 


42Sveučilište u Rijeci Medicinski fakultet VPS

 


43Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultetVPS

 


44Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Fakultet za odgojne i obrazovne znanostiVPS

 

 

45Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultetVPS

 


46Veleučilište Marko Marulić u KninuVPS

 


47Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Odjel za fizikuVPS

 


48Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Odjel za fizikuVPS

 

 

49Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u OsijekuVPS

 

  

50Sveučilište u Splitu Prirodoslovno-matematički fakultetVPS

 


51Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Građevinski i arhitektonski fakultetVPS

 


52Sveučilište u Zagrebu Fakultet organizacije i informatikeVPS

 


53Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvoVPS

 


54Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Medicinski fakultetVPS

 

 

55Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Medicinski fakultet 
VPS

 

 

56Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultetVPS

 


57Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultetVPS

 


58Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Građevinski i arhitektonski fakultetVPS

 


59Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Odjel za biologijuVPS

 

 

60Institut Ruđer BoškovićVPS

 


61Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Fakultet turizma i ruralnog razvojaVPS

 


62Institut Ruđer BoškovićVPS

 

 

63Sveučilište u Rijeci Pomorski fakultet VPS

 


64Sveučilište u Zagrebu Geodetski fakultetVPS

 


65Sveučilište u Zagrebu Geodetski fakultetVPS

 


66Sveučilište u Zagrebu Geodetski fakultetVPS

 

 

67Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Gradska i sveučilišna knjižnicaVPS

 


68Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Gradska i sveučilišna knjižnicaVPS

 


69Institut Ruđer BoškovićVPS

 

 

70Sveučilište u Rijeci Akademija primijenjenih umjetnostiVPS

 


71Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Medicinski fakultetVPS

 


72Institut Ruđer BoškovićVPS

 


73Sveučilište u Rijeci Pomorski fakultet VPS

 

 

74Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Pravni fakultetVPS

 


75Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologijaVPS

 


76Sveučilište u Rijeci Filozofski fakultet VPS

 


77Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u OsijekuVPS

 

  

78Sveučilište u Splitu Prirodoslovno-matematički fakultetVPS

 


79Sveučilište u Zagrebu Fakultet organizacije i informatikeVPS

 

 

80Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Medicinski fakultetVPS

 


81Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Medicinski fakultetVPS

 


82Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstvaVPS

 


83Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstvaVPS

 


84Sveučilište u Splitu Medicinski fakultetVPS

 


85Sveučilište u Splitu Medicinski fakultetVPS

 


86Institut Ruđer BoškovićVPS

 


87Institut Ruđer BoškovićVPS

 


88Sveučilište u Zagrebu Rudarsko-geološko-naftni fakultetVPS

 


89Sveučilište u Zagrebu Rudarsko-geološko-naftni fakultetVPS

 

 

90Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Gradska i sveučilišna knjižnicaVPS

 


91Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Gradska i sveučilišna knjižnicaVPS

 


92Institut za jadranske kulture i melioraciju kršaVPS

 


93Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultetVPS

 


94Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstvaVPS

 


95Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
VPS

 

 

96Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva
VPS

 

 

97Sveučilište u Zagrebu Fakultet organizacije i informatikeVPS

 


98Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Medicinski fakultetVPS

 


99Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u OsijekuVPS

 


100Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstvaVPS

 


101Institut Ruđer BoškovićVPS

 


102Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultetVPS

 


103Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstvaVPS

 


104Sveučilište u Rijeci Tehnički fakultetVPS

 

 

105Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Građevinski i arhitektonski fakultetVPS

 


106Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultetVPS

 


107Veleučilište Nikola Tesla u GospićuVPS

 


108Sveučilište u Zagrebu Fakultet organizacije i informatikeVPS

 


109Sveučilište u RijeciVPS

 


110Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Fakultet agrobiotehničkih znanostiVPS

 


111Sveučilište u ZadruVPS

 


112Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Fakultet za odgojne i obrazovne znanostiVPS

 

 

113Sveučilište u Rijeci Pravni fakultetVPS

 


114Sveučilište u Zagrebu Fakultet organizacije i informatikeVPS

 


115Sveučilište u RijeciVPS

 


116Sveučilište u Zagrebu Fakultet organizacije i informatike VPS

 


117Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Odjel za matematikuVPS

 

 

118Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultetVPS

 


119Sveučilište u Zagrebu Rudarsko-geološko-naftni fakultetVPS

 


120Sveučilište u Splitu Prirodoslovno-matematički fakultetVPS

 


121Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultetVPS

 


122Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Fakultet agrobiotehničkih znanosti
VPS

 


123Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Odjel za matematiku
VPS

 

 

124Sveučilište Jurja Dobrile u PuliVPS

 


125Sveučilište u Rijeci Tehnički fakultetVPS

 


126Sveučilište u Zagrebu Veterinarski fakultetVPS

 

 

127Sveučilište u Zagrebu Veterinarski fakultetVPS

 


128Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet
VPS

 


129Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet
VPS

 

 

130Sveučilište u Splitu Katolički bogoslovni fakultetVPS

 

 

131Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultetVPS

 


132Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultetVPS

 


133Sveučilište u Zagrebu Fakultet organizacije i informatikeVPS

 


134Institut za društvena istraživanjaVPS

 


135Institut za jadranske kulture i melioraciju kršaVPS

 


136Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultetVPS

 


137Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Medicinski fakultetVPS

 


138Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet VPS

 


139Institut za filozofijuVPS

 


140Institut za filozofijuVPS

 


141Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultetVPS

 


142Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultetVPS

 


143Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultetVPS

 


144Sveučilište u Zagrebu Geodetski fakultetVPS

 


145Sveučilište u Rijeci Fakultet informatike i digitalnih tehnologijaVPS

 


146Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstvaVPS

 


147Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultetVPS

 


148Sveučilište u Zagrebu Geotehnički fakultetVPS

 


149Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultetVPS

 


150Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje
VPS

 


151Sveučilište u Zagrebu Stomatološki fakultetVPS

 


152Sveučilište u Zagrebu Stomatološki fakultetVPS

 


153Sveučilište u Zagrebu Fakultet političkih znanostiVPS

 


154Sveučilište Jurja Dobrile u Puli Fakultet ekonomije i turizma Dr. Mijo MirkovićVPS

 


155Sveučilište u Zagrebu Fakultet hrvatskih studijaVPS

 


156Sveučilište u Rijeci Fakultet informatike i digitalnih tehnologijaVPS

 

 

157Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet
VPS

 


158Sveučilište u Slavonskom BroduVPS

 


159Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultetVPS

 


160Sveučilište u Zagrebu Fakultet organizacije i informatikeVPS

 


161Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultetVPS

 


162Institut za hrvatski jezik i jezikoslovljeVPS

 


163Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultetVPS

 


164Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Fakultet za odgojne i obrazovne znanostiVPS

 

 

165Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Fakultet za odgojne i obrazovne znanostiVPS

 

 

166Institut Ruđer BoškovićVPS

 


167Institut Ruđer BoškovićVPS

 


168Sveučilište u Zagrebu Geodetski fakultetVPS

 


169Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultetVPS

 


170Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Fakultet za odgojne i obrazovne znanostiVPS

 

 

171Sveučilište u ZagrebuVPS

 


172Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultetVPS

 


173Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Ekonomski fakultetVPS

 


174Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet VPS

 


175Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Ekonomski fakultetVPS

 


176Studentski centar Slavonski BrodVPS

 


177Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Fakultet za odgojne i obrazovne znanostiVPS

 

 

178Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Fakultet za odgojne i obrazovne znanostiVPS

 

 

179Sveučilište u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijski fakultetVPS

 


180Sveučilište u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijski fakultetVPS

 


181Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstvaVPS

 


182Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje VPS

 

 

183Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Fakultet za odgojne i obrazovne znanostiVPS

 


184Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Ekonomski fakultetVPS

 


185Sveučilište u Zagrebu Geodetski fakultetVPS

 


186Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstvaVPS

 


187Sveučilište u Zagrebu Učiteljski fakultet
VPS

 

 

188Sveučilište u Zagrebu Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologijeVPS

 


189Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstvaVPS

 


190Institut za povijest umjetnosti, ZagrebVPS

 


191Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Odjel za matematikuVPS

 


192Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Odjel za matematikuVPS

 


193Agencija za znanost i visoko obrazovanjeVPS

 


194Sveučilište u Zagrebu Geotehnički fakultetVPS

 


195Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstvaVPS

 


196Sveučilište u ZagrebuVPS

 


197Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstvaVPS

 


198Sveučilište u ZagrebuVPS

 


199Sveučilište u Zagrebu Učiteljski fakultetVPS

 


200Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Filozofski fakultetVPS

 


201Sveučilište u Zagrebu Akademija likovnih umjetnostiVPS

 


202Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Pravni fakultetVPS

 


203Sveučilište u Zagrebu Učiteljski fakultetVPS

 


204Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Ekonomski fakultetVPS

 


205Sveučilište u Zagrebu Geotehnički fakultetVPS

 


206Institut Ruđer Bošković
VPS

 

 

207Sveučilište u Zagrebu Fakultet organizacije i informatikeVPS

 


208Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultetVPS

 


209Institut Ruđer BoškovićVPS

 


210Institut za društvena istraživanjaVPS

 


211Institut za društvena istraživanjaVPS

 


212Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Građevinski i arhitektonski fakultet VPS

 


213Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstvaVPS

 


214Sveučilište u Rijeci Fakultet informatike i digitalnih tehnologijaVPS

 

 

215Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet
VPS

 


216Hrvatski geološki institut
VPS

 


217Sveučilište u Rijeci Ekonomski fakultetVPS

 

 

218Sveučilište u Rijeci Ekonomski fakultetVPS

 

 

219Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Filozofski fakultetVPS

 


220Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Kineziološki fakultetVPS

 


221Sveučilište u Splitu Pravni fakultet VPS

 


222Sveučilište u Zagrebu Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije VPS

 


223Sveučilište u Zagrebu Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologijeVPS

 


224Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultetVPS

 

 

225Sveučilište u SplituVPS

 


226Sveučilište u Zagrebu Fakultet hrvatskih studijaVPS

 

 

227Sveučilište u Zagrebu Fakultet hrvatskih studijaVPS

 

 

228Sveučilište u Zagrebu Fakultet šumarstva i drvne tehnologijeVPS

 


229Hrvatska akademija znanosti i umjetnostiVPS

 


230Hrvatska akademija znanosti i umjetnostiVPS

 


231Hrvatska akademija znanosti i umjetnostiVPS

 


232Sveučilište u Dubrovniku Dubrovačke knjižnice DubrovnikVPS

 

 

233Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultetVPS

 


234Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultetVPS

 


235Sveučilište u Dubrovniku Dubrovačke knjižnice DubrovnikVPS

 


236Sveučilište u Splitu Medicinski fakultetVPS

 


237Sveučilište u Splitu Medicinski fakultetVPS

 


238Institut za migracije i narodnostiVPS

 


239Sveučilište u SplituVPS

 


240Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultetVPS

 


241Međimursko veleučilište u ČakovcuVPS

 


242Međimursko veleučilište u ČakovcuVPS

 


243Sveučilište u Zagrebu Veterinarski fakultetVPS

 


244Sveučilište u Zagrebu Veterinarski fakultetVPS

 


245Sveučilište u Zagrebu Veterinarski fakultetVPS

 


246Sveučilište u Zagrebu Veterinarski fakultetVPS

 


247Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstvaVPS

 


248Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstvaVPS

 

 

249Sveučilište u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijski fakultetVPS

 


250Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultetVPS

 


251Sveučilište u Zagrebu Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologijeVPS

 

 

252Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultetVPS

 


253Sveučilište u Rijeci Tehnički fakultetVPS

 


254Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Fakultet agrobiotehničkih znanostiVPS

 


255Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultetVPS

 


256Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultetVPS

 


257Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultetVPS

 


258Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstvaVPS

 


259Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstvaVPS

 


260Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstvaVPS

 


261Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultetVPS

 


262Sveučilište Jurja Dobrile u Puli Fakultet informatikeVPS

 


263Sveučilište Jurja Dobrile u Puli Fakultet informatikeVPS

 


264Sveučilište Jurja Dobrile u Puli Fakultet informatikeVPS

 


265Sveučilište u Zagrebu Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologijeVPS

 

 

266Sveučilište u Splitu Prirodoslovno-matematički fakultetVPS

 


267Sveučilište u Splitu Prirodoslovno-matematički fakultetVPS

 


268Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstvaVPS

 


269Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologijaVPS

 


270Sveučilište u Zagrebu Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologijeVPS

 


271Institut za arheologijuVPS

 


272Institut za arheologijuVPS

 


273Institut za arheologijuVPS

 


274Sveučilište u SplituVPS

 


275Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultetVPS

 


276Sveučilište u Zagrebu Fakultet prometnih znanostiVPS

 


277Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultetVPS

 


278Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Fakultet agrobiotehničkih znanostiVPS

 


279Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultetVPS

 


280Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultetVPS

 


281Sveučilište u Zagrebu Geotehnički fakultetVPS

  


282Sveučilište u RijeciVPS

 


283Hrvatski šumarski institutVPS

 


284Sveučilište u Zagrebu Fakultet organizacije i informatikeVPS

 


285Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstvaVPS

 


286Sveučilište u Zagrebu Fakultet hrvatskih studijaVPS

 


287Institut Ruđer BoškovićVPS

 

 

288Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultetVPS

 


289Sveučilište u Zagrebu Grafički fakultetVPS

 


290Sveučilište u Zagrebu Akademija likovnih umjetnostiVPS

 


291Sveučilište u Zagrebu Grafički fakultetVPS

 


292Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnjeVPS

 

 

293Sveučilište u Zagrebu Grafički fakultetVPS

 

 

294Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultetVPS

 


295Sveučilište u Zagrebu Veterinarski fakultetVPS

 


296Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnjeVPS

 


297Sveučilište u Zagrebu Grafički fakultetVPS

 


298Sveučilište u Zagrebu Grafički fakultetVPS

 


299Hrvatska zaklada za znanostVPS

 


300Hrvatska zaklada za znanostVPS

 


301Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Odjel za fizikuVPS

 


302Nacionalna i sveučilišna knjižnica u ZagrebuVPS

 


303Sveučilište u Zagrebu Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologijeVPS

 


304Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u OsijekuVPS

 


305Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Odjel za matematikuVPS

 


306Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultetVPS

 


307Sveučilište u Splitu Kineziološki fakultetVPS

 


308Sveučilište u Splitu Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnjeVPS

 


309Sveučilište u SplituVPS

 


310Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Odjel za biologijuVPS

 


311Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje VPS

 


312Sveučilište u Splitu Katolički bogoslovni fakultetVPS

 


313Sveučilište u Splitu Sveučilišni odjel zdravstvenih studijaVPS

 

 

314Leksikografski zavod Miroslav KrležaVPS

 


315Leksikografski zavod Miroslav KrležaVPS

 


316Leksikografski zavod Miroslav KrležaVPS

 


317Leksikografski zavod Miroslav KrležaVPS

 


318Leksikografski zavod Miroslav KrležaVPS

 


319Leksikografski zavod Miroslav KrležaVPS

 


320Leksikografski zavod Miroslav KrležaVPS


321Leksikografski zavod Miroslav KrležaVPS

 


322Leksikografski zavod Miroslav KrležaVPS

 


323Sveučilište u Zagrebu Veterinarski fakultetVPS

 


324Sveučilište u Zagrebu Geodetski fakultetVPS

 


325Sveučilište u Zagrebu Veterinarski fakultetVPS

 


326Veleučilište u ŠibenikuVPS

 


327Sveučilište u Zagrebu Akademija likovnih umjetnostiVPS

 


328Institut Ruđer Bošković VPS

 


329Sveučilište u Zagrebu Arhitektonski fakultetVPS

 


330Institut za antropologijuVPS

 

 

331Veleučilište u ŠibenikuVPS

 


332Institut Ruđer BoškovićVPS

 


333Institut Ruđer BoškovićVPS

 


334Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstvaVPS

 


335Leksikografski zavod Miroslav KrležaVPS

 


336Sveučilište u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijski fakultetVPS

 

 

337Sveučilište u Splitu Sveučilišni odjel za stručne studijeVPS

 

 

338Sveučilište u Zagrebu Grafički fakultetVPS

 


339Institut za hrvatski jezik i jezikoslovljeVPS

 


340Sveučilište u Rijeci Tehnički fakultetVPS

 


341Sveučilište u Splitu Umjetnička akademijaVPS

 


342Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultetVPS

 


343Hrvatska akademija znanosti i umjetnostiVPS

 


344Institut za antropologijuVPS

 


345Institut za razvoj i međunarodne odnoseVPS

 


346Sveučilište u Zagrebu Fakultet organizacije i informatikeVPS

 


347Hrvatska zaklada za znanostVPS

 


348Hrvatski geološki institutVPS

 


349Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultetVPS

 


350Sveučilište u Splitu Sveučilišni odjel za stručne studijeVPS

 


351Sveučilište u Splitu Sveučilišni odjel za stručne studijeVPS

 


352Sveučilište u Splitu Sveučilišni odjel zdravstvenih studijaVPS

 

 

353Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologijaVPS

 


354Sveučilište u Rijeci Tehnički fakultetVPS

 


355Sveučilište u Rijeci Tehnički fakultetVPS

 


356Sveučilište u Rijeci Tehnički fakultetVPS

 


357Sveučilište u Splitu Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezijeVPS

 


358Sveučilište u SplituVPS

 


359Sveučilište u Zagrebu Arhitektonski fakultetVPS

 


360Studentski centar RijekaVPS

 


361Nacionalna i sveučilišna knjižnica u ZagrebuVPS

 


362Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstvaVPS

 


363Institut za hrvatski jezik i jezikoslovljeVPS

 


364Sveučilište u Zagrebu Akademija likovnih umjetnostiVPS

 


365Institut Ruđer BoškovićVPS

 


366Sveučilište u Splitu Sveučilišni odjel zdravstvenih studijaVPS

 


367Sveučilište u Splitu Pravni fakultetVPS

 


368Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Fakultet agrobiotehničkih znanostiVPS

 


369Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultetVPS

 


370Institut za povijest umjetnosti, ZagrebVPS

 


371Institut Ruđer BoškovićVPS

 


372Sveučilište u Zagrebu Grafički fakultetVPS

 


373Sveučilište u Splitu Sveučilišni odjel zdravstvenih studijaVPS

 


374Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Građevinski i arhitektonski fakultetVPS

 


375Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologijaVPS

 


376Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultetVPS

 


377

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija 

VPS

 


378Institut za antropologijuVPS

 


379Sveučilište u Splitu Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezijeVPS

 


380Sveučilište u SplituVPS

 


381Sveučilište u SplituVPS

 


382Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Prehrambeno-tehnološki fakultetVPS

 


383Sveučilište u Zagrebu Akademija dramske umjetnostiVPS

 


384Sveučilište u Zagrebu Fakultet filozofije i religijskih znanostiVPS

 


385Institut za antropologijuVPS

 


386Sveučilište u Zagrebu Katolički bogoslovni fakultetVPS

 


387Staroslavenski institutVPS

 


388Staroslavenski institutVPS

 


389Institut za antropologiju VPS

 


390Sveučilište u Zagrebu Grafički fakultetVPS

 


391Nacionalna i sveučilišna knjižnica u ZagrebuVPS

 

 

392Nacionalna i sveučilišna knjižnica u ZagrebuVPS

 


393Nacionalna i sveučilišna knjižnica u ZagrebuVPS

 


394Nacionalna i sveučilišna knjižnica u ZagrebuVPS

 


395Sveučilište u Splitu Prirodoslovno-matematički fakultetVPS

 


396Institut za hrvatski jezik i jezikoslovljeVPS

 


397Nacionalna i sveučilišna knjižnica u ZagrebuVPS

 


398Sveučilište u Zagrebu Geodetski fakultetVPS

 


399Sveučilište u Zagrebu Fakultet političkih znanostiVPS

 


400Sveučilište u Zagrebu Akademija likovnih umjetnostiVPS

 


401Sveučilište u Zagrebu Akademija likovnih umjetnostiVPS

 


402Sveučilište u Zagrebu Akademija likovnih umjetnostiVPS

 


403Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultetVPS

 


404Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologijaVPS

 


405Sveučilište u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijski fakultetVPS

 


406Institut za društvena istraživanjaVPS

 


407Sveučilište u Zagrebu Fakultet organizacije i informatikeVPS

 

 

408Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultetVPS

 


409Sveučilište u Splitu Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezijeVPS

 

 

410Sveučilište u Splitu Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezijeVPS

 


411Institut za društvena istraživanjaVPS

 


412Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Fakultet za odgojne i obrazovne znanostiVPS

 


413Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Fakultet za odgojne i obrazovne znanostiVPS

 


414Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Fakultet za odgojne i obrazovne znanostiVPS

 


415Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Građevinski i arhitektonski fakultetVPS

 


416Sveučilište u Zagrebu Fakultet organizacije i informatikeVPS

 


417Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNetVPS

 


418Sveučilište u Zagrebu Veterinarski fakultetVPS

 


419Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Građevinski i arhitektonski fakultetVPS

 


420Sveučilište Jurja Dobrile u Puli Tehnički fakultetVPS

 


421Sveučilište u Splitu Prirodoslovno-matematički fakultetVPS

 


422Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Akademija za umjetnost i kulturuVPS

 

Ustanova (Različitih aktivnih korisnika usluge - 17)ResursOtvoren (Ukupno - 26)Zatvoren (Ukupno - 10)
1Fakultet turizma i ruralnog razvoja u PožegiNFS

 

 

2Fakultet turizma i ruralnog razvoja u Požegi
NFS

 

 

3Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Odjel za fizikuNFS

 


4Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
NFS

 

 

5Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvoNFS

 


6Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Fakultet za odgojne i obrazovne znanostiNFS

 

 

7Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultetNFS

 


8Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Medicinski fakultetNFS

 


9Sveučilište u Zagrebu Fakultet organizacije i informatikeNFS

 


10Sveučilište u Zagrebu Fakultet organizacije i informatikeNFS

 

 

11Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u OsijekuNFS

 


12Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstvaNFS

 


13Sveučilište u Zagrebu Fakultet organizacije i informatikeNFS

 


14Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Medicinski fakultetNFS

 

 

15Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Medicinski fakultetNFS

 

 

16Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultetNFS

 


17Sveučilište u Zagrebu Fakultet organizacije i informatikeNFS

 


18Sveučilište u Zagrebu Fakultet organizacije i informatikeNFS

 


19Sveučilište u Zagrebu Geotehnički fakultet NFS

 


20Institut za povijest umjetnosti, ZagrebNFS

 


21Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultetNFS

 


22Sveučilište u Zagrebu Veterinarski fakultetNFS

 


23Sveučilište u Zagrebu Kineziološki fakultetNFS

 

 

24Sveučilište u Zagrebu Kineziološki fakultetNFS

 

 

25Hrvatska akademija znanosti i umjetnostiNFS

 


26Sveučilište u Zagrebu Veterinarski fakultetNFS

 


27Sveučilište u Zagrebu Fakultet organizacije i informatikeNFS

 


28Institut za etnologiju i folkloristikuNFS

 


29Hrvatska akademija znanosti i umjetnostiNFS

 


30Staroslavenski institutNFS

 

 

31Staroslavenski institutNFS

 


32Sveučilište u Zagrebu Grafički fakultetNFS

 


33Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultetNFS

 


34Sveučilište u RijeciNFS

 


35Sveučilište u Zagrebu Fakultet organizacije i informatikeNFS

 


36Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultetNFS

 


...