Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

R. br.

Točka dnevnog reda

Materijali

Ad 1.

Usvajanje Zapisnika s četvrte Sjednice Vijeća Inicijative za HR-OOZ

Zapisnik s četvrte sjednice Vijeća Inicijative za HR-OOZ (pdf)

Ad 2.

Usvajanje prijedloga Hrvatskog plana za otvorenu znanost

Ad 3.

Razno


...